BLAHO, Pavel st. (26. 4. 1844 Skalica – 29. 8. 1938 Bratislava)

0
208
Pavel Blaho, st.

Štúdium: Gymnázium v Nitre a Trnave, rímskokatolícka teológia v Ostrihome (1864)

Pôsobenie: Kaplán vo Sv. Ondreji pri Pešti a Holíči (1869), administrátor v Štefanove (1882), Smolinskom (1883), farár v Dojči (1884), Brodskom (1899) a Gbeloch (1903), kanonik v Bratislave a pápežský prelát (1919)

Redaktor Katolíckych novín (1870), vydavateľ homiletického časopisu Kazateľ (1874 – 1880), kultúrny pracovník. V Holíči založil Pomocnú pokladnicu (1872), v Brodskom založil a v Gbeloch obnovil Gazdovsko-potravný spolok. Organizoval prednáškové podujatia najmä v oblasti poľnohospodárstva, finančne prispieval na chod časopisu Hlas, ktorý spoluzakladal jeho synovec Pavel Blaho. Podporoval Slovákov kandidujúcich do budapeštianskeho parlamentu.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 116-117; BUCHTA, J., SLOBODA, J., VIESTOVÁ, Z. et al. Skalica v minulosti a dnes. Bratislava: Obzor, 1968. s. 319.