BLAHO, Pavel, Ing. (14. 6. 1903 Skalica – 3. 5. 1987 Clinton Corner, USA)

0
61

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1914 – 1919), vyššia hospodárska škola v Přerove (1919 – 1921), Vysoká technická škola zemědělská v Prahe (1922 – 1927)

Pôsobenie: Praktikant v Ulme (1927 – 1928), na veľkostatku vo Vlkanove (1928 – 1929) a v cukrovare v Šumiciach, vlastník veľkostatku v Kapinciach (od r. 1929), poslanec (1945 – 1947), povereník pôšt 8. Zboru povereníkov SNR v Bratislave, robotník (1949 – 1950), redaktor krajanskej tlače (1950 – 1955), expedítor zahraničnej tlače v New Yorku (1955 – 1969)

Politik, poľnohospodár. Počas druhej svetovej vojny bol členom odbojovej skupiny Vavra Šrobára Flora, zúčastnil sa Slovenského národného povstania, podieľal sa na organizovaní utečencov z protektorátu. Stal sa členom Demokratickej strany, z ktorej neskôr vystúpil a spoluzakladal Stranu slobody, ktorej bol podpredsedom. Bol poslancom Dočasného Národného zhromaždenia a od roku 1947 povereníkom pôšt pre Slovensko. Po prevrate v roku 1948 emigroval do USA, kde sa zapájal do činnosti krajanských spolkov. Spolupracoval s rozhlasovými stanicami Slobodná Európa a Hlas Ameriky a prispieval do dennej tlače, periodík Proměny, Československé noviny a ďalších, okrem toho prispel aj do zborníka Czechoslovakia Past and Present.

Literatúra: Biografický lexikón Slovenska I. Martin : SNK-NBÚ, 2002. s. 440; Knotek, I. Záhorie. Kraj medzi Karpatmi a Moravou. Nové Zámky : AZ Print, 2006. s. 83.

Predchádzajúci článokBLAHO, Pavel st. (26. 4. 1844 Skalica – 29. 8. 1938 Bratislava)
Ďalší článokBLAHO, Janko, Doc. JUDr. (15. 9. 1901 Skalica – 24. 4. 1981 Bratislava)