110. výročie vzniku Kultúrneho domu a múzea v Skalici

0
1465

V piatok 18.9.2015 sa konalo slávnostné podujatie pri príležitosti 110. výročia vzniku Kultúrneho domu a múzea v Skalici. V doobedňajších hodinách sa uskutočnila prednáška riaditeľky Záhorského múzea v Skalici PhDr. Viery Drahošovej pre študentov skalických škôl o histórii kultúrneho domu a múzea.
O 16.30 hod. sa konalo slávnostné mestské zastupiteľstvo, súčasťou ktorého bolo i slávnostné podujatie. Históriu i činnosť múzea v súčasnosti priblížila PhDr. Viera Drahošová, s gratuláciami a príhovormi vystúpili podpredseda TTSK PhDr. Zdenko Čambal, riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave PhDr. Daniela Čambálová, riaditeľ Vlastivedného múzea v Galante Jozef Keppert, riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová a vnučka zakladateľa múzea MUDr. Pavla Blahu Mgr. art. Helena Jurasovová-Blahová. Súčasťou podujatia bolo i odovzdanie Pozdravného listu prof. Ľubomírovi Ďurovičovi pri príležitosti jeho významného životného jubilea.
V rámci kultúrneho programu vystúpil Folklórny súbor Skaličan a podujatím sprevádzala vedúca Odboru kultúry Mesta Skalica Jana Koutná.