Slávnostné otvorenie novej expozície v Pamätnej izbe J. M. Hurbana v Hlbokom

0
1655
nová expozícia

27. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej expozície v rekonštruovanej pamätnej izbe Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, ktoré bolo zaradené medzi 12 celoslovensky najvýznamnejších podujatí v rámci Roka Ľudovíta Štúra.
Región Záhorie dal Slovensku a jeho národným dejinám niekoľko významných osobností. V Hlbokom na miestnej fare od roku 1843 až do svojej smrti v roku 1888 45 rokov pôsobila jedna z najvýraznejších – evanjelický kňaz, prvý predseda Slovenskej národnej rady, spisovateľ, historik, verný spolupracovník Ľudovíta Štúra v národnoobrodeneckom hnutí Jozef Miloslav Hurban. Jeho odkaz a pamiatku si Slovensko a osobitne obec Hlboké mimoriadne váži a po celé generácie starostlivo udržuje. Prispieva k tomu i pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana v budove bývalej evanjelickej školy.
Prvá expozícia v nej vznikla z iniciatívy miestneho evanjelického kňaza Juraja Chocholu pri príležitosti 150. výročia Hurbanovho narodenia v roku 1967, druhú vytvorili podľa scenára Prof. Imricha Sedláka v roku 1982 a odborným garantom novej expozície, vytvorenej s prispením Ministerstva kultúry SR a Trnavského samostatného kraja je Záhorské múzeum v Skalici. Na základe textu Prof. Evy Fordinálovej a scenára PhDr. Viery Drahošovej ju podľa výtvarného návrhu Milana Mikulu realizovala firma RECO, s. r. o. zo Senice.
Expozícia má dve časti, vo vstupnej predstavuje obec Hlboké v súvislosti s pamiatkami na pôsobenie J. M. Hurbana, druhá časť ho približuje prostredníctvom životného príbehu po všetkých stránkach jeho mnohostrannej osobnosti a tvorby. Všíma si súvislosti so záhorským prostredím, rodinné vzťahy, mapuje meruôsme roky, boj za národné práva, kodifikáciu spisovnej slovenčiny, postavenie evanjelickej cirkvi a. v., jeho osvetovú i literárnu činnosť. Trojrozmernými osobnými predmetmi prispieva k dotvoreniu si ľudského obrazu významného dejateľa, knihami a dobovými tlačami šírku spektra jeho tvorby.