XI. ročník 2002

Bibliografia XI. ročníka (r. 2002) časopisu Záhorie

0
705

Cintulová, O.: Stretnutie rodákov s tvorcom Slovenského betlehemu (správa). 6, s.
Čerfeľ, P.: Oslavy v Prietrži (správa). 3, s. 27.
-dra-: 10 rokov časopisu Záhorie. 1, s. 31-32.
-dra-: Eva Fordinálová: Jozef Miloslav Hurban. Hlboké. Skalica 2001 (recenzia). 1, s.27-28. -dra-: Ex libris Hlohovec opäť v Skalici (správa). 3, s. 29.
-dra-: Letničie (Nové publikácie). 4, s. 26-27.
-dra-: 550. výročie prvej písomnej zmienky v Letničí (správa). 4, s. 29.
-dra-: 740-ročná Jablonica (správa). 5, s. 31.
-dra-: Sekule (Nové publikácie). 4, s. 27-28. -dra-,
-pm-: Bibliografia XI. ročníka časopisu Záhorie (2002). 6, s.
Drška, R.: „Jaké bi to hodi bili, kebi sme sa nepobili“. 4, s. 17-19.
Drahošová, V., PhDr.: Historické korene vinohradníctva na Záhorí. 4, s. 2-7.
Drahošová, V., PhDr.: Najstaršie osídlenie obce Letničie. 3, s. 6-9.
Drahošová, V., PhDr.: Nová muzeálna expozícia v Malackách. 4, s. 23-26.
Drahošová, V., PhDr.: Ohliadnutie za výstavami Záhorského múzea v roku 2001. 1, s. 24-26.
Drahošová, V., PhDr.: Po stopách Martina Benku v Kostolišti. 2, s. 17-20.
Drahošová, V., PhDr.: Príhovor na úvod 11. ročníka. 1, s.2.
Drahošová, V., PhDr.: Rotunda svätého Juraja v Skalici. 5, s. 25-28.
Drahošová, V., PhDr.: Z dejín obce Koválov. 5, s. 6-11.
Eliáš, M., PhDr., CSc.: Cestopis do španielskej Murcie. 1, s.17-18.
Eliáš, M., PhDr., CSc.: Komentár k Danteho Božskej komédii. 3, s. 13-14.
-emem-: Dve propagačné publikácie o Skalici (Nové publikácie). 5, s. 29.
Federmayer, F., Mgr.: Dva zabudnuté rody z južného Záhoria. 2, s. 6-11.
Federmayer, F., Mgr.: Skaličania medzi prvými študentami Trnavského jezuitského kolégia. 3, s. 9-13.
Fordinálová, E., Prof. PhDr., CSc.: Ak chceš spoznať básnika… (K 200. výročiu úmrtia Augustína Doležala). 2, s. 2-6.
Fordinálová, E., Prof. PhDr., CSc.: Historický význam diela kuklovského rodáka (K 200. výročiu úmrtia Juraja Papánka). 3, s. 2-6.
Fordinálová, E., Prof. PhDr., CSc.: Ján Mallý – Dusarov (k 100. výročiu úmrtia). 5, s. 11-16. Gašpárek, J.: Škola v Rovensku. 2, s. 22-24.
Gavorník, J.: Vrbovčania zasiahli do dejín. 2, s. 27.
Gavorník, J.: Vrbovčianska izba má jeden rok (správa). 5, s. 32.
Grigar, V., PhDr.: Za Stanislavom Damborským (1917 – 2002). 3, s. 30.
Hallon, P., MVDr.: Ach, tá maturita… Reminiscencia na latinskú písomku. 6, s.
Hallon, P., MVDr.: Husiti v Gajaroch a na okolí. 5, s. 2-6.
Hallon, P., MVDr.: Spomienka na majstra Koreszku v Sobotišti. 5, s. 21-24.
Hallon, P., MVDr.: Zohor v spomienkach Anky Havlíkovej (recenzia). 2, s. 28.
Homola, A., Ing.: Peňažné poukážky zo Skalice v čase I. svetovej vojny. 1, s.7-14.
Chmela, E.: Martin Benka – rodák z Kostolišťa. 2, s. 20-21.
Ilenčíková, A.: Sánkovačka na Podhradí. 1, s. 22-24.
Jamárik, V.: Kunovská zvonica. 4, s. 11-13.
Juza,M., PhDr.: Nová mapa Stupavy a okolia (Nové publikácie). 4, s. 28.
Juza,M., PhDr.: Nové publikácie o prírode. 1, s. 28-29.
Juza,M., PhDr.: Sprievodca krajom pod Pajštúnskym hradom, Stupava 2001, MsKS, 60 str. 1, s. 28.
Kašák, M., Ing.: Veterná smršť v gbelskom polesí. 4, s. 21-23.
Košík, Ľ., Mgr.: Eva Fordinálová: Ranné zamyslenia (recenzia). 1, s. 26-27.
Košík, Ľ., Mgr.: František Tomík, „Ve Skalici /nielen/ na rínečku“. Fotografie /1958 – 2001/ (správa). 2, s. 30-31.
Kubíček, M., akad.mal.: Pamiatka z kaplnky v Medených Hámroch. 1, s.14-16.
-mh-: Oslavy v Sekuliach (správa). 4, s. 28.
Michalovič, P.,Mgr.: „Ráčite bit veselí?“ 1, s.20-22.
Michalovič, P., Mgr.: Storočnica Ferenca Buchtu. 6, s.
Michálik, O.: Gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách. 2, s. 15-17.
-mm-: Mikroregión Branč (recenzia). 2, s. 29.
-mm-: Projekt „Staňte sa súčasťou Skalice“ (správa). 2, s. 29.
Nádaský, A.: Na okraj výstavy betlehemov v Šaštíne. 1, s. 30.
Palkovič,Š., Michalín: Kúty privítajú kardinála Tomka. 1, s. 29.
Palkovič,Š., Michalín: Roráty, Mikuláš, Lucia, Vianoce. 6, s. 10-11.
Palkovič,Š., Michalín: Veľkonočné trojdnie v Kútoch. 2, s. 25-26.
Palkovič,Š., Michalín: Zabudnutá hra z Kútov. 3, s. 19-20.
Petrášová, L., PaedDr.: Vianočné hry pre ochotnícke divadlo. 6, s. 11-13.
-pm-: Pamätná tabuľa Ladislava Slováka (správa). 5, s. 34.
-pm-: Pocta Jankovi Blahovi (Nové publikácie). 5, s. 29-30.
-pm-: Záhorské múzeum vystavuje v Rakúsku (správa). 3, s. 27-29.
-pm-: Výber z tvorby Viliama Selku (správa). 5, s. 33.
-pm-, -dra-: Bibliografia XI. ročníka časopisu Záhorie (2002). 6, s.
-pm-, -zaj-: Vysnívaný svet Jozefa Pavlíka (správa). 3, s. 29.
Poláková, Š., PhDr.: Činnosť Slovenského národného divadla nitranského v Sobotišti založeného v r. 1841. 6, s. 6-9.
Poláková, Š., PhDr.: Divadlo v Holíči do roku 1945. 1, s.3-7.
Poláková, Š., PhDr.: Sólistka spevohry zo Skalice. 4, s. 20-21.
Pracovníci ŠOA v Skalici: Za Zorou Viestovou. 5, s. 34-35.
Proksa, P.: Karol Borsuk /Pri 150. výročí narodenia/. 1, s.18-19.
-red-: Blahoželáme (Jubileum Prof. E. Fordinálovej). 1, s. 34-35.
-red-: Gratulácie k 10. výročiu. 1, s.32-33.
-red-: Na vydávanie XI. ročníka časopisu Záhorie sponzorsky prispeli:. 3, s. 31.
-red-: Pohľadnice Hlbokého. 1, s. 31.
-red-: Skalická Rotunda svätého Juraja na známke (správa). 6, s.
-red-: Vydávanie XI. ročníka časopisu Záhorie sponzorsky podporili:. 5, s. 35.
Rusňák, V.: Sekulské újemnice. 3, s. 20-23.
Ščibran, J.: Rakúske šťuky v rieke Myjave. 2, s. 26-27.
Špaček, J., PhDr.: Skalické roky Vladimíra Clementisa. 4, s. 13-17.
Špaček, J., PhDr.: Skalické roky Vladimíra Clementisa (dokončenie). 5, s. 16-21.
Špaček, J., PhDr.: Verše o Záhorí (recenzia). 3, s. 23-24.
-šz-, -zaj-: Výtvarné akcie v Skalici (správa). 4, s. 30-31.
Vongrej, S.: Bocian čierny na Záhorí. 6, s.
Wosková, V.: Ako sa učilo v Rovensku (Zo spomienok pani Vlasty Woskovej). 2, s. 24.
-zaj-: Darina Šovčíková a kol.: Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001 (recenzia). 3, s. 24. -zaj-: Kvetinové dni Kátov 2002 (správa). 3, s. 24-25.
-zaj-: Skaličánek úspešne ukončil tohtoročnú festivalovú sezónu (správa). 3, s. 30.
-zaj-: Výstava Vladimír Morávek – výber z tvorby (správa). 6, s.
-zaj-, -pm-: Vysnívaný svet Jozefa Pavlíka (správa). 3, s. 29.
-zaj-, -šz-: Výtvarné akcie v Skalici (správa). 4, s. 30-31.
Zajíček, Š., PhDr.: Jubilejná výstava neskorej tvorby Jozefa Kostku (správa). 3, s. 25-26. Zajíček, Š., PhDr.: Náš rozhovor s akad. mal. Oľgou Bartošíkovou. 6, s. 14-
Zajíček, Š., PhDr.: Šesťdesiat rokov senickej fotografie (správa). 6, s.
Zajíček, Š., PhDr.: Výstava Daniela Brunovského v Senici (správa). 5, s. 30.
Zajíček, Š., PhDr.: Výstava obrazov Pavla Fürstenzellera v Skalici (správa). 2, s. 31.
Zajíček, Š., PhDr.: Za maliarom a grafikom Vladimírom Komárkom
Zajíčková, M., PhDr.: Košikárstvo na Záhorí. 6, s.
Zajíčková, M., PhDr.: Tradície mliekárstva na Záhorí. 2, s. 12-15.
Zajíčková, M., PhDr.: Uctievanie Matky Božej tálenskej. 3, s. 15-18.
Zajíčková, M., PhDr.: Záhorie na fotografiách Jána Náhlika. 4, s. 8-11.
Zajíčková, M., PhDr.: Zvyky pri predaji a kúpe hospodárskych zvierat. 6, s. 2-5.
Zálesňáková, A.: Výstava kvetín v Lábe (správa). 3, s. 26-27.

Predchádzajúci článokZáhorie č. 6/2002
Ďalší článokZáhorie č. 1/2003