Záhorie č. 6/2002

Storočnica Ferenca Buchtu Peter Michalovič

0
797

PhDr. Mária Zajíčková: Zvyky pri predaji a kúpe hospodárskych zvierat
PhDr. Štefánia Poláková: Činnosť slovenského národného divadla nitranského v Sobotišti založeného 1841
Štefan Palkovič (Michalín): Roráty, Mikuláš, Lucia, Vianoce
PaedDr. Lucia Petrášová: Vianočné hry pre ochotnícke divadlo
Náš rozhovor s akad. mal. Oľgou Bartošíkovou
MVDr. Pavol Hallon: Ach, tá maturita
PhDr. Mária Zajíčková: Košikárstvo na Záhorí
Slavo Vongrej: Bocian čierny na Záhorí
PhDr. Peter Michalovič: Storočnica Ferenca Buchtu
PhDr. Štefan Zajíček: Za maliarom a grafikom Vladimírom Komárkom

SPRÁVY
Skalická Rotunda svätého Juraja na známke (-dra-)
Výstava Vladimír Morávek – výber z tvorby (-zaj-)
Stretnutie rodákov s tvorcom Slovenského betlehemu (Oľga Cintulová)
Šesťdesiat rokov senickej fotografie (Štefan Zajíček)