Záhorie č. 5/2002

SKALICKÉ ROKY VLADIMÍRA CLEMENTISA (2. časť) Jozef Špaček

0
645

MVDr. Pavol Hallon: Husiti v Gajaroch a na okolí
PhDr. Viera Drahošová: Z dejín obce Koválov
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Ján Mallý-Dusarov
PhDr. Jozef Špaček: Skalické roky Vladimíra Clementisa II.
MVDr. Pavol Hallon: Spomienka na majstra Koreszku v Sobotišti
PhDr. Viera Drahošová: Rotunda sv. Juraja v Skalici

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Dve propagačné publikácie o Skalici (-emem-)
Pocta Jankovi Blahovi (-pm-)

SPRÁVY
Výstava Daniela Brunovského v Senici (Štefan Zajíček)
740 – ročná Jablonica (-dra-)
Vrbovčianska izba má jeden rok (Ján Gavorník)
Výber z tvorby Viliama Selku (-pm-)
Pamätná tabuľa Ladislava Slováka (-pm-)
Za Zorou Viestovou