Výstava Skalica 1217 – 2017

0
608

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
Mesto Skalica

Tlačová správa

Názov podujatia: Skalica 1217 – 2017
Miesto:                Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:   vernisáž v piatok 25. augusta o 16.00 hod.
Výstava potrvá do 20. októbra 2017

Záhorské múzeum v Skalici pripravilo výstavu Skalica 1217 – 2017. Výstava, ktorá sa bude konať v termíne od 25. augusta do 20. októbra 2017 v múzejných výstavných priestoroch, bude venovaná 800. výročiu od prvej písomnej zmienky o meste Skalici.
Výstava dokumentuje najdôležitejšie obdobia, významné medzníky, udalosti i osobnosti, ktoré určitým spôsobom ovplyvnili život v tomto meste. Panelová výstava doplnená o trojrozmerné zbierkové predmety je rozčlenená do viacerých tematických celkov i chronologických častí (Najstaršie osídlenie, Stredovek, Mestská správa, Obdobie 1526 – 1711, Cechy, Duchovný život, Školstvo, Obdobie 1711 – 1900, Začiatok 20. storočia, Obdobie 1918 – 1922, Vinohradníctvo, Tradičná strava, Tradičný odev, Tlačiarstvo, Hudba, Pamiatky, I. ČSR a Slovenský štát, Po druhej svetovej vojne).
Kurátormi výstavy sú odborní pracovníci Záhorského múzea v Skalici PhDr. Robert Bača, Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD., PhDr. Viera Drahošová, PhDr. Richard Drška, Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D., PhDr. Peter Michalovič a Mgr. Róbert Svíba.
Výstava sa uskutoční s podporou Neinvestičného fondu Mesta Skalica.

Reportáž Televízie Skalica z vernisáže výstavy: