Výstava Modrotlač

0
556

Tlačová správa

Názov podujatia:      Modrotlač

Organizátori:            Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici, Galéria výtvarného umenia v Hodoníne

Miesto:                      Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica

Dátum konania:        vernisáž 13. októbra 2023 o 16.00 hod.  

                                  výstava potrvá 1. marca 2024

Záhorské múzeum v Skalici sprístupňuje vo svojich priestoroch od 13. októbra 2023 výstavu Modrotlač, ktorá je venovaná histórii a produktom ľudovej modrotlače severného Záhoria a južnej Moravy. Pozostáva z dvoch samostatných častí.

Prvá s názvom Apolenka z modrotisku ponúka výstavu Galérie výtvarného umenia v Hodoníne z prelomu rokov 2020 – 2021, zameranú najmä na detského návštevníka. Putovná výstava kurátorky Romany Košutkovej predstavuje jej knižku pre deti rovnakého názvu venovanú výrobe modrotlače a rozmanitým ľudovým vzorom spolu s ilustráciami Veroniky Vlkovej a Jana Šrámeka.

Druhá časť výstavy s názvom Modrotlač na Záhorí prezentuje históriu a produkciu modrotlačových dielní v tomto regióne. Osobitne predstavuje sobotištskú dielňu rodiny Richterovej, ktorú ilustrujú zbierkové predmety zapožičané zo Západoslovenského múzea v Trnave. Návštevník sa zároveň oboznámi s vybratými zbierkovými predmetmi Záhorského múzea v Skalici tvorenými modrotlačiarskymi formami a odevnými súčiastkami. Dopĺňa ich bohatý fotografický materiál archívu múzea, súkromných osôb a viacerých pamäťových inštitúcií na Slovensku. Kurátorkou tejto časti je etnologička Záhorského múzea v Skalici Dita Andrušková, ktorá zároveň navrhla celkovú koncepciu výstavy.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 13. októbra 2023 o 16.00 hod., v kultúrnom programe vystúpi Ženská spevácka skupina Skaličan.