Výročia osobností – Dušan Jurkovič, Jozef Teslík

0
323
Architekt Dušan Jurkovič (vľavo) a kníhtlačiar Jozef Teslík

Okrem významných celospoločenských výročí si v roku 2018 pripomíname okrúhle jubileá viacerých významných osobností. Úvodom by sme spomenuli dvoch;  150. výročie narodenia a 90. výročie smrti majiteľa skalickej tlačiarne Jozefa Teslíka (24. február 1868 – 2. apríl 1928) a 150. výročie narodenia architekta Dušana Jurkoviča (23. august 1868 – 21.december 1947).

O Dušanovi Jurkovičovi a jeho dielach vznikali dokumenty počas jeho života i v nedávnej minulosti:
https://www.youtube.com/watch?v=HLvXVvKEMCI
https://www.youtube.com/watch?v=3S2C9z675vU