Spolok slovenských spisovateľov v Skalici

0
1375

Dňa 4. marca Záhorské múzeum v Skalici navštívila 15-členná delegácia Spolku slovenských spisovateľov, ktorí zavítali do Skalice pri príležitosti 100. výročia narodenia významného básnika, pedagóga a prekladateľa Pavla Bunčáka. Na pôde radnice ich prijal primátor mesta Ing. Ľudovít Barát, následne položili veniec k pamätnej tabuli básnika na Gvadániho dome a v sprievode riaditeľky knižnice Ľubice Rozborilovej si pozreli jej priestory. Po položení kvetov k pamätnej tabuli Františka Víťazoslava Sasinka navštívili Záhorské múzeum, kde sa v skratke oboznámili s činnosťou múzea, s pripravovaným podujatím k výročiu Pavla Bunčáka i plánovanými aktivitami v rámci prebiehajúceho Roka Ľudovíta Štúra. Spisovateľov sprevádzali ich skalickí kolegovia dr. Jozef Špaček, Miroslav Brück a prof. Eva Fordinálová.