Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria v Malackách

0
175

Tlačová správa

Názov podujatia:      Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria – vernisáž výstavy, komentovaná prehliadka a prezentácia odbornej monografie

Organizátori:             Mestské centrum kultúry Malacky, Múzeum Michala Tillnera Malacky a Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici

Miesto:                       Múzeum Michala Tillnera Malacky

Dátum konania:        v utorok 21. marca 2023 o 18.00

Výstava potrvá do 30. júna 2023.

Mestské centrum kultúry Malacky a Múzeum Michala Tillnera v spolupráci so Záhorským múzeum v Skalici pripravili panelovú výstavu Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria. Výstavu, koncipovanú ako putovnú, realizovalo Záhorské múzeum v Skalici na prelome rokov 2020 – 2021, jej kurátorkou je pracovníčka múzea a etnologička Dita Andrušková. Výstava približuje rodinné zvyky chronologicky v kontexte životného cyklu. Spája ich najmä s tromi kľúčovými udalosťami v živote človeka: narodenie, svadba a pohreb. Približuje obyčaje vzťahujúce sa k žene v šestonedelí a opisuje priebeh svadobného cyklu od príprav po posvadobné obdobie. Pohrebný cyklus charakterizuje nielen z hľadiska rôznych úkonov, ale aj celkového pohľadu na posmrtný život.

Opísané zvyky sa vzťahujú k vidieckemu obyvateľstvu Záhoria, ktorého prevažným zamestnaním bolo roľníctvo, z časového hľadiska ide o rozpätie 2. polovice 19. storočia – 1.polovice 20. storočia. Rôznorodosť rodinných obyčají ilustrujú fotografie zbierkových predmetov a archívu Záhorského múzea v Skalici, ktoré sú doplnené fotografiami z rôznych ďalších archívov pamäťových a kultúrnych inštitúcií a súkromných osôb z oblasti Záhoria a Myjavy z konca 19. storočia – 70. rokov 20. storočia. Vernisáž výstavy bude spojená s komentovanou prehliadkou a prezentáciou odbornej monografie Rodina v ľudovej kultúre Záhoria autorky Dity Andruškovej.