Putovanie skalickou históriou – Osobnosti Skalice Ľudovít Okánik

0
322

Tlačová správa

Názov podujatiaPutovanie skalickou históriou – Osobnosti Skalice,  Ľudovít Okánik
Miesto:                  Dom kultúry Skalica, Námestie slobody 11, 909 01 Skalica
Dátum konania:    štvrtok 24. októbra 2019 o 17.00 hod.

Mesto Skalica spolu so Záhorským múzeom v Skalici pozývajú na pokračovanie cyklu Putovanie skalickou históriou, venované v rámci zamerania na Osobnosti Skalice významnému jubileu – 150. výročiu narodenia ThDr. Ľudovíta Okánika, jednej z najvýraznejších osobností novodobých skalických dejín, katolíckeho kňaza a politika. V rokoch 1899 – 1922 bol skalickým farárom (dekanom), mimoriadne váženým a obľúbeným, všestranne pomáhal obyvateľstvu v ťažkých časoch prvej svetovej vojny a prevratu v roku 1918. V roku 1921 bol menovaný kanonikom, v rokoch 1930 – 1939 mestským farárom v Bratislave. Popri pastoračnej a osvetovej práci zameranej na kultúrne a národné povznesenie obyvateľstva sa angažoval i v politike. Po vzniku republiky bol v rokoch 1919 – 1920 nitrianskym županom, bratislavským mešťanostom (1923 – 1929), členom parlamentu (1919) a senátu (1925 – 1926).
Program podujatia začne spomienkovým aktom a položením kvetov k soche Ľudovíta Okánika pred Domom kultúry. So slávnostným príhovorom vystúpi  primátorka Mesta Skalica Anna Mierna a správca skalickej farnosti Mons. Róbert Urland, odznejú piesne v podaní chrámového zboru Cantamus Domino zo Skalice. Následne sa v Dome kultúry uskutoční druhá časť podujatia, v ktorej osobnosť Ľudovíta Okánika a jeho prínos pre Skalicu priblíži PhDr. Viera Drahošová v príspevku Ľudovít Okánik v službe rodnej Skalici a Mgr. Ľudovít Košík prednesie príspevok na tému Z duchovného pôsobenia ThDr. Ľudovíta Okánika. O svoje spomienky na osobnosť Ľudovíta Okánika sa podelia členovia Slováckého krúžku a Skaličanov v Bratislave a Mgr. Art. Helena Jurasovová-Blahová.
V kultúrnom programe sa predstaví chrámový zbor Cantamus Domino so zbormajstrom Mariánom Mikúšom. Podujatie bude moderovať vedúca oddelenia kultúry Mesta Skalice Jana Koutná.