Plán výstav na rok 2013

0
1041

Mikulčicko-kopčiansky archeopark
Veľkomoravská archeologická pamiatka Mikulčice, Kopčany – na zoznam UNESCO
Výstava (panelová) prevzatá z Masarykovho múzea v Hodoníne
25.1.- 22.2.

Najmenší hrdinovia. Výstava Kolomana Lešša
Výstava prevzatá z BIBIANY – Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave
8.2. – 29.3.

Minerály sveta
Výstava prevzatá z TTSK – Západoslovenského múzea v Trnave
1.3. – 29.3.

Ľudmila, Jozef Jelenákovci a Viktor Motus: Spomienky
vlastná výstava
5.4. – 3.5.

Včelárstvo v Pomoraví
Výstava v spolupráci s Liptovským múzeom Ružomberok, Slovenským zväzom včelárov, SZV – ZO Skalica, ZO ČSV Hodonín, ZO ČSV Strážnice, Včelárskou pasekou v Kráľovej pri Senci
10.5. – 9.6.

AMFO 2013
Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom kraji
Výstava v spolupráci s TTSK – Záhorským osvetovým strediskom Senica
13.6. (štvrtok) – 7.7.

Generačná sonda
(Bača, Dulanský, Hološka, Barinka, Grečner a ď.)
Výstava v spolupráci s TTSK – Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici
12.7. – 11.8.

Hana Veselá, Miroslav Kinder: Prierez tvorbou
členovia Umeleckej besedy Slovenska
vlastná výstava
16.8. – 15.9.

STRAPOŠKOVE FARBIČKY
výstava ilustrácií Aleny Wagnerovej
vlastná výstava
20.9. – 18.10.

Podoby viery
Fotografie chrámov a miest Pavla Popelku.
Výstava prevzatá z Múzea Jána Ámosa Komenského v Uherskom Brode, k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda a Mesiacu českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti
25.10. – 29.11.

Betlehemský príbeh
Vlastná výstava
6.12.2013 – 30.1.2014

Mimo vlastných výstavných priestorov

Daniel Gabriel Lichard 1812 – 1882
Výstava k výročiu narodenia a úmrtia D. G. Licharda
Záhorská knižnica Senica
január – jún 2013

Mystika Záhoria
Výstava fotografií pri príležitosti uvedenia rovnomennej publikácie Prof. E. Fordinálovej
15. 10. – 29. 11. 2013