Plán výstav na rok 2012

0
952

Čarovný svet ilustrácie a animácie
Výstava prevzatá z Bibiany – Medzinárodného domu umenia pre deti Bratislava
do 27. januára 2012

Stredoveká kuchyňa v archeologických nálezoch
Výstava prevzatá zo SNM – Archeologického múzea Bratislava
3. február – 2. marec 2012

Bolo u nás more
Výstava prevzatá z TTSK – Západoslovenského múzea v Trnave
9. marec – 6. apríl 2012

Tomáš Hulík: Život bobra
Výstava v spolupráci so SNM – Prírodovedným múzeom Bratislava
13. apríl – 11. máj 2012

Etnograf Antonín Václavík
Výstava prevzatá zo SNM – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Bratislava
18. máj – 8. jún 2012

Etudy z dreva XIII. Drevené úžitkové predmety a šperky
Výstava prevzatá z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene
18. máj – 8. jún 2012

AMFO 2012
Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom kraji
Výstava v spolupráci s TTSK – Záhorským osvetovým strediskom Senica
14. jún – 8. júl 2012

Milan Flajžík: Neúplná bilancia
Výstava v spolupráci s TTSK – Záhorskou galériou v Senici
12. júl – 15. september 2012

Miroslav Korčák: Keramika – Štefan Orth: Krajina (maľba)
vlastná výstava
21. september – 19. október 2012

Eva Milotová: Tkané návěje
vlastná výstava
26. október – 16. november 2012

Betlehemy z kostolov na Záhorí
vlastná výstava
23. november – 20. december 2012

V cudzích výstavných priestoroch

Daniel Gabriel Lichard 1812 – 1882
Výstava k výročiu narodenia a úmrtia D. G. Licharda
Dom kultúry v Skalici
30. apríla 2012

Daniel Gabriel Lichard 1812 – 1882
Výstava k výročiu narodenia a úmrtia D. G. Licharda
Evanjelický kostol v Skalici
19. mája – 21. septembra 2012