Plán výstav na rok 2011

0
760

Spoločenský život vo svetle dobových pozvánok a plagátov
Výstava v spolupráci so ŠA Bratislava, pobočka Skalica
január – 11. február

Zabudnutí svedkovia histórie
Výstava fotografií spojená s prezentáciou filmu, v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom
17. február – 18. marec

Vinohrady, vinohrady…
Výstava realizovaná v spolupráci so Vinohradníckym spolkom Skalica a Českým zahrádkářskym svazem Strážnice, Petrov, Sudoměřice.
15. apríl – 12. jún

AMFO 2011
Súťažná prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja
Výstava v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici
16. jún – 10. júl

Vlado Droppa – Malá retrospektíva 09 – 11
Výstava obrazov
13. júl – 19. august

Edita Balážová – Keramika
Výstava v spolupráci so Záhorskou galériou v Senici
26. august – 7. október

Pavel Popelka – Lidé Moravy
Výstava fotografií v spolupráci s Múzeom Jána Amosa Komenského v Uherskom Brode
14. október – 25. november

Čarovný svet ilustrácií a animácií
Výstava prevzatá z Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA
2. december 2011 – 27. januára 2012

V cudzích výstavných priestoroch

Výstava venovaná 170. výročiu založenia Slovenského divadla nitrianskeho v Sobotišti
Dom kultúry Sobotište

Výstava venovaná 170. výročiu založenia Slovenského divadla nitrianskeho v Sobotišti
Záhorská knižnica Senica

Vinohrady, vinohrady…
Záhorská knižnica Senica