PF 2017

0
482

Vážení priatelia,
ďakujeme Vám za spoluprácu, záujem a priazeň v roku 2016.
Prajeme Vám pokojné Vianoce a do nového roku pevné zdravie, šťastie, veľa radosti a spokojnosti.
Budeme sa tešiť na stretnutia v roku 2017.