Tri výstavy Záhorského múzea v Skalici v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave

0
542

Skalické výstavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave, 26.1. - 19.3.2017, plagát

 

Tlačová správa k výstavám

Vinohrady, vinohrady / Františkáni v Skalici / Prvá svetová vojna a Záhorie v  Západoslovenskom múzeu v Trnave od 26. 1. do 19. 3. 2017

Vo štvrtok 26. januára 2017 sprístupní Západoslovenské múzeum v Trnave vo svojich priestoroch na Múzejnom námestí č. 3 výber z výstav Záhorského múzea v Skalici. Tri panelové výstavy s názvami Vinohrady, vinohrady / Františkáni v Skalici / Prvá svetová vojna a Záhorie textom a fotodokumentáciou priblížia návštevníkom rôzne témy súvisiace so susedným regiónom za Malými Karpatmi.

Výstava Vinohrady, vinohrady s podtitulom Z histórie vinohradníctva v oblasti Pomoravia predstavuje návštevníkom historické súvislosti rozvoja vinohradníctva v Skalici a blízkom okolí Pomoravia, dôležité dokumenty dokladujúce spätosť vinohradníctva a vinárstva so Skalicou, ale i pôsobenie rôznych spolkových organizácií na rozvoj vinohradníctva. Poukazuje na neoddeliteľnú väzbu vinohradníckych tradícií s náboženským životom od sviatkov určujúcich začiatky niektorých prác vo vinici až po oslavy sv. Urbana, patróna vinohradníkov.

Výstava Františkáni v Skalici približuje históriu františkánskeho kláštora Bolestnej Panny Márie. Založili ho observanti (prísnejšia vetva františkánov) v prvej polovici 15. storočia. V roku 1535 všetci obyvatelia kláštora, okrem jedného brata, zomreli na mor a takmer 30 rokov zostal kláštor opustený. Neskôr v kláštore otvorili rádovú teologickú školu. V 17. storočí museli mnísi viackrát opustiť kláštor kvôli vojenským nepokojom alebo ich činnosť prerušil mor. Po veľkom požiari v roku 1729, keď vyhorel aj kláštor s kostolom, začali rehoľníci s generálnou barokovou prestavbou kostola, ako i kláštora. Rozšírený kláštorný komplex získal svoju terajšiu podobu. Františkáni v Skalici museli svoju činnosť nechcene ukončiť v noci z 13. na 14. apríla 1950, keď v rámci Akcie K boli zrušené mužské rehole v Československu. Po roku 1989 získali svoj kláštor naspäť.

Výstava Prvá svetová vojna a Záhorie prináša prostredníctvom textov a fotografií na paneloch prehľad vývoja vojny v regióne Záhoria (mobilizácia, jednotky armády, v ktorých Záhoráci bojovali, vojenské nemocnice, zajatecké tábory, cintoríny, československé légie, zázemie, pamätníky).

Západoslovenské múzeum v Trnave približuje prostredníctvom troch panelových výstav Záhorského múzea v Skalici témy spoločné obom regiónom – trnavskému i záhorskému a zároveň prácu kolegov z partnerského múzea Trnavského samosprávneho kraja. Výstava potrvá v Západoslovenskom múzeu v Trnave do 19. marca 2017.

Reportáž Mestskej televízie Trnava k výstavám:

http://www.mtt.sk/up/clanky-kratkespravy/KRATKE-SPRAVY-Vyber-z-vystav-Zahorskeho-muzea-v-Skalici-Stretnutie-s-tvorcami-BUMerangu-30-01-2017

Predchádzajúci článokPF 2017
Ďalší článokZ najstaršej histórie Skalice – podujatie z cyklu Putovanie skalickou históriou