Ocenenie Trnavského samosprávneho kraja

0
774
ocenenie pre redakčnú radu časopisu Záhorie

Pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja sa 1. októbra 2015 uskutočnilo v Divadle Jána Palárika v Trnave oceňovanie významných osobností a kolektívov, ktoré sa zaslúžili o rozvoj kraja.
Predseda TTSK Tibor Mikuš odovzdal dekrét o udelení čestného občianstva TTSK in memoriam spisovateľovi, básnikovi a pedagógovi Pavlovi Bunčákovi za celoživotný prínos pre kultúru a literatúru, ktorý prevzala dcéra Pavla Bunčáka Milica Lustigová-Bunčáková. In memoriam Cenu TTSK udelili divadelnému a literárnemu vedcovi, spisovateľovi a pedagógovi Jánovi Boorovi.
Pamätnou medailou predsedu TTSK 2015 Rok Ľudovíta Štúra ocenil predseda kraja významné osobnosti, medzi nimi profesorku Evu Fordinálovú.
Predseda TTSK Tibor Mikuš odovzdal Pamätné medaily predsedu TTSK štyridsiatim jednotlivcom i kolektívom. Za spoločenský prínos pre rozvoj Záhoria udelil medailu i časopisu Záhorie – kolektívu redakčnej rady. Ocenenie prevzala šéfredaktorka časopisu a riaditeľka Záhorského múzea v Skalici Viera Drahošová.

pam. medajla TTSKlist