Namodro – Ukončené

0
195

„Namodro“ je neformálny vzdelávací program určený najmä deťom MŠ a mladším žiakom ZŠ (prvý stupeň) – sprievodný program k výstave „Modrotlač“. Predstavíme si túto unikátnu textilnú techniku nielen v našom regióne. Okrem technologických a dizajnových aspektov modrotlače si porozprávame aj o pokusoch pána Rippeliho v Holíči alebo o tom, kam až sa dostalo „Skalické indigo“. Budeme si čítať, hrať sa a vyskúšame spoločne malú farbiarsku dielňu.