Prednáška Locus supplicii – Miesto popravy

0
145

Tlačová správa

Názov podujatia:      Locus supplicii / Miesto popravy – prednáška   

Organizátori:             Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra archeológie

Miesto:                      Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica

Dátum konania:        štvrtok 9. novembra 2023 o 16.00 hod.

Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofickou fakultou, Katedrou archeológie pripravili prednášku doc. PhDr. Stanislavy Bönde Gogovej, PhD. a PhDr. Daniela Bešinu, PhD. o priebehu a výsledkoch archeologického výskumu, ktorý bol realizovaný v priestore holíčskej šibenice.

Súčasťou programu podujatia bude i predstavenie reštaurovaného obrazu Alegórie Spravodlivosti zo Skalice zo zbierkového fondu Záhorského múzea, ktorého obnovu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.