Náhlikova Senica 2017

0
631

NÁHLIKOVA SENICA 2017 – regionálna súťaž a výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby 

Organizátori Trnavský samosprávny kraj Záhorské osvetové stredisko a Mesto Senica vyhlasujú  57. ročník regionálnej súťaže fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2017. Súťaž je otvorená širokej verejnosti – dospelým autorom i mládeži – bez tematického a žánrového  obmedzenia.
Fotografické práce prihlásené do súťaže bude hodnotiť odborná porota v troch vekových skupinách : dospelí autori nad 21 rokov, mladí autori od 16 do 21 rokov a autori do 16 rokov.
V každej vekovej skupine bude rozlíšená kategória čiernobielej fotografie, farebnej fotografie a multimediálnej (ozvučenej) prezentácie fotografií na CD (ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu), časovo ohraničenú do 3 minút, bez rozlíšenia veku.  V každej skupine a kategórii budú autori najlepších fotografií  ocenení vecnými cenami.
Do súťaže sa budú prijímať fotografie s najrôznejšími námetmi , vyhotovené akoukoľvek fotografickou technikou , ktoré budú spĺňať predpísané technické podmienky, avšak doteraz nepublikované a nehodnotené v predchádzajúcich ročníkoch súťaže AMFO. Fotografie ocenených a odporučených autorov postúpia do krajskej súťažnej výstavy AMFO 2017.

Verejná prezentácia  tvorby autorov – regionálna výstava sa uskutoční v mesiaci marec 2017 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

Spolu s fotografiami v príslušnom stanovenom formáte treba doručiť  i fotografie na CD nosiči alebo elektronicky v rozlíšení 300 DPI, pričom najdlhšia strana fotografie  má byť 1500 pixelov i vyplnenú prihlášku.

Záujemcovia, ktorí sa chcú prihlásiť do Náhlikovej Senice 2017, môžu sa bližšie informovať o technických podmienkach a účasti v Záhorskom osvetovom stredisku, Vajanského 19. odd. ZUČ, č. tel. 034 651 3740. Uzávierka súťaže je 20. januára 2017. 

Viera Juríčková
Záhorské osvetové stredisko Senica

Propozície Náhlikova Senica 2017

Prihláška Náhlikova Senica 2017