Stretlo nás svetlo – hudobno-literárna kompozícia pri príležitosti životného jubilea prof. Evy Fordinálovej

0
694

More lásky, oceán šťastia, vesmír zdravia želáme jubilantke – profesorke Eve Fordinálovej

Literárno-hudobnou kompozíciou „Stretlo nás svetlo“ sme si vo štvrtok 15. decembra 2016 na spoločnom podujatí Záhorskej galérie Jána Mudrocha, Záhorskej knižnice v Senici,  Záhorského múzea v Skalici a obce Borský Mikuláš uctili jubilujúcu literárnu historičku a poetku profesorku Evu Fordinálovú. V sobotu sa dožíva krásneho životného jubilea, 75 rokov, ku ktorým jej srdečne blahoželáme.

Hudobným programom podujatie spestrili klaviristky Laura Tománková a Lenka Kurinová, interpretáciou nielen jubilantkinej poézie a prózy tiež herci a recitátori Libuša Trutzová a Jozef Šimonovič. A z jej rodného Borského Mikuláša vinšoval tiež Spevácky zbor Spievanky pri Jednote dôchodcov spolu s heligonkárom Severínom Čechom.
V príhovore za rodákov pani profesorke zablahoželal starosta Borského Mikuláša Vladimír Bízek. Vyzdvihol osobnosť  literárnej historičky, učiteľky, poetky ale i čestnej občianky svojej rodnej obce, aj ako jej vďačný bývalý žiak. Poďakoval jej i za prácu, ktorú   pre obec i celé Slovensko  robí rozvíjaním odkazu básnika Jána Hollého i vierozvestov Cyrila a Metoda vo svojom literárno-historickom i básnickom diele.
Za Trnavský samosprávny kraj jubilantke pozdravný list predsedu Ing. Tibora Mikuša, PhD. odovzdala riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Mgr. Katarína Soukupová a za primátora Senice profesorke Eve Fordinálovej zablahoželala Mgr. Viera Barošková.
V senickej galérii v programe rezonovalo, že jubilantka je vo verejnosti prijímaná ako renomovaný odborník v literatúre, avšak s citlivou dušou a charizmou poetky. Dokáže osloviť generácie. To potvrdila aj v priebehu literárno-hudobnej kompozície svojimi reakciami na vinše, príhovory a gratulantov.
Poetka Eva Fordinálová, rodáčka z Borského Mikuláša, žijúca v Skalici, bola najskôr učiteľkou, vysokoškolským pedagógom a vedkyňou. Až neskôr (aj vďaka Literárnej Senici Ladislava Novomeského, kde sa roku 1995 stala držiteľkou hlavnej ceny za poéziu), nechala v sebe rozvinúť naplno aj svoje básnické vlohy. Nimi nás už inšpiruje z viacerých kníh. No motivuje nás i v duchu kresťanských ideálov k zmysluplným aktivitám najmä svojím literárno-historickým dielom. Šíri z neho odkazy  významných osobností akými boli Ján Hollý, Jozef Miloslav Hurban, Svetozár Hurban Vajanský, Ľudovít Štúr a ďalší.
Pred záverom podujatia si celé auditórium spoločne s účinkujúcimi zaspievalo najslávnejšiu a najobľúbenejšiu vianočnú pieseň – Tichú noc. Gratulácií k sobotným narodeninám prijala profesorka Eva Fordinálová neúrekom, Jedna z nich zaznela aj z básne venovanej jubilantke poetom a prekladateľom Viliamom Turčánym, ktorú predniesol Jozef Šimonovič.
Dojatá profesorka v programe viac ráz potvrdila, že prekonávať rôzne prekážky v živote človeka, spoločnosti a krajiny a odovzdávať duchovné posolstvá je pre ňu akýmsi nepísaným krédom. Že odstraňovať púšte v  duši i v krajine sa dá podobne, ako to zalesnením viatych pieskov Záhoria kedysi urobila cisárovná Mária Terézia. A k podobným pozitívnym aktivitám nás všetkých vyzvala aj na dnešnom Slovensku a v súčasnom svete.
Nuž, pripájame sa i my k blahoželaniu jubilantke tak, ako to vyslovili pri heligónke neformálne členovia Speváckeho zboru Spievanky pri Jednote dôchodcov z Borského Mikuláša, keď pani profesorke Eve Fordinálovej želali: „Všetko najlepšie – more lásky, oceán šťastia a vesmír zdravia.“

Milan Soukup

Viac fotografií: http://www.zahorskakniznica.eu/index.php/2-uncategorised/938-more-lasky-ocean-stastia-vesmir-zdravia-zelame-jubilantke-profesorke-eve-fordinalovej

Predchádzajúci článokNáhlikova Senica 2017
Ďalší článokOtváracie hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov