Kronika Slovenska 2016

0
899
ocenenie prebrala editorka monografie PhDr. Viera Drahošová. Foto: NOC Bratislava

Monografia Skalica

V utorok 15. novembra 2016 sa v Slovenskej národnej knižnici v Martine uskutočnilo vyhlásenie  výsledkov 9. ročníka celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2016 a tri ocenenia boli udelené i pre monografie zo Záhoria, monografia Skalica získala čestné uznanie.

Hlavným usporiadateľom a odborným garantom súťaže bolo Národné osvetové centrum, Slovenská národná knižnica, Slovenské národné múzeum – múzeá v Martine, Slovenský národný archív a Združenie miest a obcí Slovenska. Do súťaže bolo prihlásených 29 kroník a 114 monografií. O výsledkoch rozhodla päťčlenná odborná porota v zložení PhDr. Radoslav Ragač, PhD., predseda,  PhDr. Eva Pančuhová, PhDr. Svetlana Chomová, PhD., Zuzana Račková, Mgr. Milan Šišmiš a tajomníčkou bola Mgr. Alena Šprtová.

Potešilo nás, že v úvodnom príhovore, ktorý mal za Slovenskú národnú knižnicu doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., sa vyslovil o monografii Skalice ako mimoriadnej. Po rozborovom seminári nasledoval v rámci odborného seminára príspevok Mgr. Tomáša Hromadku z Velkej Chuchle Kronika a kronikáři v 21. století a vyhlásenie výsledkov.

http://www.nocka.sk/vzdelavacia-cinnost/sk

http://www.nocka.sk/uploads/95/ef/95efcf5199863d63d06c13d91785a778/vysledky-slovenska-kronika.pdf

Recenzie monografie Skalica

Recenzia monografie Skalica od PhDr. Evy Frimmovej, CSc. z Historického ústavu SAV uverejnená Historickom časopise, 64, 3, 2016, s. 555-558

Recenzia monografie Skalica od RNDr. Branislava Matouška, CSc. uverejnená v Bulletine Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 5(1):30-31, Zvolen.

 Obsah monografie Skalica

Foto: Eduard Timko
Foto: Eduard Timko

Ocenenie Najkrajšia kniha 2016

Slovenská kronika 2016 - ocenenie monografie Skalica