KORESKA, Ján (26. 4. 1769 Skalica – 28. 10. 1844 Skalica)

0
38

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v Generálnom kňazskom seminári v Bratislave (1791 – 1795)

Pôsobenie: Kaplán v Senici (1795 – 1803), farár v Prietrži (1803 – 1805) a v Dolnom Dubovom (1805 – 1834)

Prekladateľ z nemeckého jazyka, bernolákovec, člen Slovenského učeného tovarišstva, poľnohospodársky osvetár. Pochovaný je v krypte Kaplnky sv. Anny pri Farskom kostole sv. Michala.

Literatúra: KOTVAN, I. Bibliografia bernolákovcov. Martin : Matica slovenská, 1957. s. 206-207; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 725; Slovenský biografický slovník III. Martin : Matica slovenská, 1989. s. 178.