Kniha Záhoria 2008 vyhlásenie výsledkov čitateľskej súťaže

0
1097
Čitateľskej ankety o Knihu Záhoria za rok 2008 sa zúčastnilo vyše 6 tis. hlasujúcich, ktorí o prvých troch miestach rozhodli nasledovne:
1. miesto Dana Janáčková – Ján Náhlik. Fotografie. RECO, Záhorská galéria, Senica, 2008.
2. miesto Eva Fordinálová – Vôňa Záhoria. Druhé rozšírené vydanie. Záhorské múzeum v Skalici, Skalica, 2008.
3. miesto Elena Kálková – Hľadania. Vladimír Durlák, Senica, 2008.