Jozef Zamboj – Stretnutie v čase

0
1299

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Tlačová správa

Názov podujatia:        Jozef Zamboj Stretnutie v čase
Miesto:                        Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:          piatok 6. mája 2016 o 16.00 hod.
                                    výstava potrvá do 5. júna 2016
Kurátorka výstavy:     Dana Janáčková

V rámci vernisáže sa predstaví hrou na klavíri Roman Blaha.

Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci so Záhorskou galériou Jána Mudrocha v Senici prináša všetkým záujemcom a priaznivcom výstavu Jozef Zamboj Stretnutie v čase.
Akademický architekt Jozef Zamboj narodený v Martine a žijúci trvale v Skalici na Záhorí sa nesporne radí medzi vyzreté osobnosti súčasnej slovenskej umeleckej scény. Odbornosť tohto autora sa výrazne formovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach (Nikolaj Fedkovič) a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre interiérovej architektúry (prof. R. Janák a V. Vilhan). Štúdium tohto odboru bolo už vtedy prepojené s celou oblasťou výtvarných umení a autor na tejto devíze rozvíja aj filozofiu celej svojej tvorby. Od začiatku sa v nej snúbi syntéza architektúry a umenia a jeho záber je vskutku široký. Venuje sa interiérovej architektúre, dizajnu súčastí interiéru, najmä nábytku a úžitkových predmetov a napokon aj voľnej výtvarnej tvorbe, ktorá sčíta grafiku, kresbu, plastiku, fotografiu a art glas. Všetky tieto časti svojej tvorby zakomponováva do komplexného a originálneho riešenia interiéru v harmonickom vzťahu funkcie a estetična a práve v tom spočíva originálnosť jeho tvorby. Medzi jeho najznámejšie realizácie interiérov v Skalici patrí: radnica mesta, jezuitský kostol, Dom smútku alebo vstupné a komunikačné zóny aj niekoľko ambulancií nemocnice.
Celá doterajšia umelecká reflexia Jozefa Zamboja potvrdzuje pevne formulovanú líniu tvorivého programu, autorskú jedinečnosť a špecifickosť, čistotu výrazu, zmysluplne a tvorivo pretvárať interiér, napĺňať ho harmóniou a pozitívnou energiou. A to je podstata jeho poslania ako interiérového dizajnéra.
Prezentácia autora, v poradí tretia samostatná v Skalici, si kladie za cieľ predstaviť ho čo možno v najkomplexnejšej podobe.

Dana Janáčková