Ivan Schurmann a Vladimír Droppa Výber z tvorby vernisáž výstavy

0
1737
Ivan Schurmann
akad. maliar, grafik, tvorca poštových známok, ilustrátor kníh
Narodil sa 28. júna 1935 v Bratislave.V rokoch 1951 až 1955 študoval na Vyššej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, v rokoch 1956 -1962 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvoval štúdium u prof. Vincenta Hložníka.Žije a tvorí v Plaveckom Štvrtku pri Bratislave a venuje sa komornej maliarskej tvorbe, slovenskej známkovej tvorbe, voľnej grafike a kresbe.Samostatne vystavoval vo väčšine európskych krajín i v zámorí. Za svoje tvorbu získal množstvo ocenení. Je autorom výtvarného návrhu známky s portrétom Ivana Gašparoviča, ktorú vydala Slovenská pošta, a. s., pri príležitosti inaugurácie za prezidenta SR.

 

 

Vladimír Droppa
výtvarník
Narodil sa 17. decembra 1947 v rodine významného výtvarníka, monumentalistu a výtvarného pedagóga Vladimíra Droppu v Bratislave. Súkromne študoval výtvarnú teóriu, techniky, dejiny umenia a monumentálnu maľbu u svojho otca a u doc. Jána Matejku v rokoch 1962-1973. Zároveň sa podieľal na realizácii otcových monumentálnych diel. Grafické techniky a komornú maľbu študoval u Františka Šestáka. V roku 1970 absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Žije v Bratislave. Výtvarnej tvorbe a výstavnej činnosti sa venuje na území Slovenska.