I. ročník 1992

0
784

Bibliografia I. ročníka (r. 1992) časopisu Záhorie
Appel, R.: Barokový žrebčinec v Kopčanoch. 1, 1992, s. 27-29.
Appel, R.: Valentín Vayay de Vaga, šľachtic kopčiansky. 4, 1992, s. 13.
Appel, R.: Zabudnuté „Farské“. 2, 1992, s. 16-18.
Ábelová, V., PhDr.: Chléb a súl zdobí stúl. 1, 1992, s. 16-21.
Cielontko, R.: Železnice na Záhorí. 3, 1992, s. 2-4.
Černý, V., MUDr.: Ako sa hovorilo deťom v Skalici. 2, 1992, s. 26.
Černý, V., MUDr.: Ukradnuté v Hájku. 1, 1992, s. 22.
Drahošová, V., PhDr.: Expozícia v Rotunde sv. Juraja v Skalici (Správy). 4, 1992, s. 30-31. Drahošová, V., PhDr.: Hrnčiarske pece z doby rímskej v Skalici. 1, 1992, s. 29.
Drahošová, V., PhDr.: Terra sigillata z Lábu. 2, 1992, s. 20.
Drahošová, V., PhDr.: Vladimír Jamárik. 1, 1992, s. 10-11.
Drahošová, V., PhDr.: Vzácny nález z Kátova. 2, 1992, s. 19.
Faragulová, A., Ing.: Mosty. 4, 1992, s. 2-5
Fleišíková, E., PhDr.: Kníhtlačiareň v Holíči. 4, 1992, s. 22-23.
Fleišíková, E., PhDr.: Kníhtlačiarne. 1, 1992, s. 12-13.
Fleišíková, E., PhDr.: Kníhtlačiarne na Záhorí. 2, 1992, s. 9-11.
Fleišíková, E., PhDr.: Osobnosť Jána Bežu. 3, 1992, s. 21-23.
Fleišíková, E., PhDr.: Výstava Kníhtlačiarne na Záhorí (Správy). 2, 1992, s. 30.
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Ján Hollý a Juraj Papánek. 3, 1992, s. 4-6.
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Príťažlivá Mária Magdaléna. 2, 1992, s. 11-13.
Gronská, L., Mgr.: XII. Strážnické sympózium (Správy). 1, 1992, s. 30.
Gronská, L., Mgr.: Štedrý večer. 1, 1992, s. 18-19.
Gronská, L., Mgr.: Z nárečového slovníka. O cigánce vještkiňi. 2, 1992, s. 24.
Hallon, P., MVDr.: Ako liečili v Malackách „kráľovskú chorobu zlátenicu“. 3, 1992, s. 26.
Hallon, P., MVDr.: Obnovený mestský erb Malaciek. 2, 1992, s. 5-6
Hallon, P., MVDr.: Odišiel nám vzácny človek (Správy). 4, 1992, s. 31.
Havlíček, F., Mgr.: Flóra a fauna na Záhorí. 4, 1992, s. 14.
Havlíček, F., Mgr.: Šaštínska bazilika – národná kultúrna pamiatka. 3, 1992, s. 14-20.
Hések, M.: Kútska zvonica. 2, 1992, s. 14-15.
Hlavatý, J., Ing.: Nadácia na ochranu kultúrnych pamiatok v Skalici (Správy). 1, 1992, s. 30. Irša, R., PhDr.: Ako bola založená Záhorská Bystrica. 3, 1992, s. 27.
Irša, R., PhDr.: Cigáni stopári. 3, 1992, s. 27.
Irša, R., PhDr.: Črepnisko z produkcie manufaktúry v Holíči. 2, 1992, s. 18-19.
Irša, R., PhDr.: Habánsky mlyn v Sobotišti. 2, 1992, s. 4-5.
Irša, R., PhDr.: Múzeum M. Tillnera v Malackách (Správy). 4, 1992, s. 31.
Irša, R., PhDr.: Rozlúčka s Malovaným krajom. 2, 1992, s. 32.
Irša, R., PhDr.: Úvodom. 1, 1992, s. 3-5.
Irša, R., PhDr.: Záhorské priezviská. 3, 1992, s. 13-14.
Juza, M., Ing.: Rekonštrukcia kláštora v Malackách (Správy). 2, 1992, s. 29.
Juza, P., Ing.: Typické priezviská starousadlíkov Stupavy. 4, 1992, s. 24.
Juza, P., Ing. – Juza M., Ing.: Ferdiš Kostka – človek, ktorý oživoval hlinu. 4, 1992, s. 6-7.
Košík, Ľ., Mgr.: Pôsobenie rehole karmelitánov v Skalici. 4, 1992, s. 10-11.
Krajčovič, R., Prof. PhDr., DrSc.: Názvy záhorských obcí – svedkovia dávnej histórie. 4, 1992, s. 7-9.
Krippel, E., RNDr., CSc.: Čo môže spôsobiť ľudská nedbanlivosť. 4, 1992, s. 21.
Krippel, E., RNDr., CSc.: Slamou kryté strechy na Záhorí. 4, 1992, s. 25-26.
Maťovčík, P., Mgr.: Marianka a pavlínske školstvo. 3, 1992, s. 7-8.
Mikuš, J., Mgr.: Menej známe mená kultúrneho a literárneho Záhoria. Senica. 1, 1992, s. 8-9.
Mikuš, J., Mgr.: Osobnosti kultúrneho, literárneho a ľudovýchovného života v Holíči. 3, 1992, s. 8-12.
-mz-.: Život je taký /Štefanovi Zajíčkovi/ (Správy). 2, 1992, s. 30.
Novák,J., Prof., PhDr, DrSc.: Erb obce Láb. 1, 1992, s. 26-27.
Novák,J., Prof., PhDr, DrSc.: Kuchyňa. Obecný erb. 4, 1992, s. 23.
Novák,J., Prof., PhDr, DrSc.: Obecný erb Rohožník. 3, 1992, s. 20-21
Palkovič, K., PhDr., CSc.: Jarné riekanky z Kopčian. 2, 1992, s. 25.
Palkovič, K., PhDr., CSc.: Kňaz a spisovateľ Štefan Vragaš. 3, 1992, s. 23-25.
Palkovič, K., PhDr., CSc.: Povesť o zámku v Uníne. 4, 1992, s. 30.
Palkovič, K., PhDr., CSc.: Zimné zvykoslovie na Záhorí. Gajary. 4, 1992, s. 28-29.
Pavelková, M.: Zimné zvykoslovie na Záhorí. Sekule. 4, 1992, s. 26-28.
Pavlovičová, M.: Kútske porekadlá. 3, 1992, s. 28.29.
Petrovič, V. ,Mgr.: K otázke prvých písomných správ o obciach na Záhorí. 2, 1992, s. 2-4. Petrovič, V. ,Mgr.: List Andreja Hlinku americkým Slovákom. 1, 1992, s. 24-26.
Petrovič, V. ,Mgr.: Tradícia jarmokov obnovená. 1, 1992, s. 6-7.
Plesník, P., Prof., RNDr., DrSc.: Lesy Záhoria. 4, 1992, s. 19-21.
Proksa, P.: Daniel Stránsky v Senici. 2, 1992, s. 8-9.
Pukančíková, M.: III. valné zhromaždenie Záhorskej vlastivednej spoločnosti (Správy). 2, 1992, s. 28.
-red-: Bibliografia regionálnych neperiodických tlačí /Záhorie 1991/. 1, 1992, s. 31
-red-: Nezvyčajný výskum. 1, 1992, s. 14-15.
-red-: Kalendár výročí. 1, 1992, s. 31.
-red-: Kalendár výročí. 2, 1992, s. 31.
-red-: Výstavy. 1, 1992, s. 32.
-red-: Z publikačnej činnosti Záhorského múzea v Skalici. 3, 1992, s. 30-31.
Vašečka, I., Dr.: Ako sa liečilo starým sadlom. 1, 1992, s. 24.
Vašečka, I., st.: Strýček Macháček o svojej nebožce žeňe. 3, 1992, s. 28.
Vojtek, M.: Fotoklub Retina pripomína roky 1942 – 1992. 2, 1992, s. 27-28.
Zají

Predchádzajúci článokII. ročník 1993
Ďalší článokZáhorie č. 1/1994