Záhorie č. 1/1994

Fašiangy v Štefanove František Zemánek

0
677

Príhovor redakcie
PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.: Zmeny vo fašiangových zvykoch na Záhorí
František Zemánek: Fašiangy v Štefanove
Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí /1. časť/
Jozef Stupavský: Krátke dejiny osídlenia Šaštína-Stráží
Mgr. Miroslav Minďáš: Výskum vo františkánskom kostole v Skalici /2. časť/
Mgr. Miroslav Minďáš: Kronikárom
O čom hovoria kroniky
Ing. Drahomír Čermák: Ropa na Záhorí
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Inšpirujúce piateľstvo
Pavel Proksa: Niekoľko doplnkov k Michalovi Kutzkému
Náš rozhovor s Milanom Flajžíkom
Z dobovej tlače

SPRÁVY
Druhá zbierka básnika Miroslava Brücka (Jozef Špaček)
Aktivita Spolku (-dra-)
Spomienkové podujatie (Mária Zajíčková)

OHLASY