III. ročník 1994

Bibliografia III. ročníka (r. 1994) časopisu Záhorie

0
747

Appel,R.: Dušnice a kostolík sv. Margity v Kopčanoch. s/94
Čermák,D.. Ing.: Ropa na Záhorí. 1/94
DúžekS.,PhDr.,CSc.: Zmeny vo fašiangových zvykoch na Záhorí. 1/94
-dra- : Aktivita Spolku. 1/94
-dra- : Bibliografia 3. ročníka časopisu Záhorie. 6/94
-dra- : Kostoly a synagógy na slovenskom vidieku. 6/94
-dra- : Nové publikácie. 5/94
Drahošová,V., PhDr.: Ignác Juračka. 4/94
Drahošová,V., PhDr.: Julia Domna na minci z Lábu. 2/94
Drahošová,V..PhDr.: Najstaršie osídlenie Častkova. 4/84
Drahošová,V., PhDr.: Náš rozhovor s Ľudmilou Kraskovskou. 3/94
Drahošová,V., PhDr.: Nové publikácie. 6/94
Drahošová,V., PhDr.: Veľkomoravská Skalica. 3/94
Drahošová,V., PhDr.: Veľkomoravská Skalica a jej pohrebisko na Kopečnici. 4/94 Drahošová,V., .PhDr.: Zlatý diadém zo Senice. 4/94
Fordinálová,E., PhDr.: Básnikov pomník. 3/94
Fordinálová,E., PhDr.: Inšpirujúce priateľstvo. 1/94
Fordinálová., PhDr.: Spolok Tatrín a Záhorie. 4/94
GašpárekJ.: Rovensko 555 ročné. 6/94
Grigar,V., PhDr.: Za Rudolfom Appelom. 5/94
Hallon.P..MVDr.: Prvosienky – najstarší slovenský časopis skalických gymnazistov. 6/94 Hlavatý,J., Ing.: Výskum františkánskeho kostola v Skalici /5. časť/. 4/94
Horecký,J., Prof., PhDr., Csc.: Stupava v Bellových Noticia Hungariae. 6/94
Hrbatý, J., RNDr.: Prírodné pomery okolia obce Častkov. 4/94
Hrbatý, J., RNDr.: Prírodné pomery okolia obce Plavecký Peter. 2/94
Janota, D., Ing., CSc.: Básnik Ján Donoval – Tichomír Milkin. 6/94
Janota, D., Ing., CSc.: Ferdiš Juriga. 5/94 Juráš, Š.: Príhovor. 4/94
Č Juza, M., PhDr. – Juza, P., Mgr.: Bunkre pri rieke Morave. 5/94
Kolaříková, L.: Vzpomínka z dětství na šaštínske cikány. 2/94
Kolény, B.: Jozef Nedobrý. 4/94
Č Košík. Ľ.: 425 rokov od založenia obce Mokrý Háj. 5/94
Krajčovič, R., Prof., PhDr., DrSc.: Svedkovia dávnej histórie. Názvy záhorských obcí. 2/94 Krížová, A., Ing.: Hodové stretnutie v Devínskej Novej Vsi. 3/94
Masarovič, F.: Prevrat v Zohore. 3/94
Maťovčík, P., Mgr.: Menej známy folklorista z Borského Jura. 2/94
Maťovčík, P., Mgr.: O narodení a smrti. Z rukopisu F. Dúbravského. 3/94
Mihál, J.: Nové nálezy terry sigillaty v okrese Senica. 5/94
Michalovič, P., Mgr.: Na Vánoce, na Vánoce. 6/94
Michalovič, P., Mgr.: Náš rozhovor s Antonom Srholcom. 4/94
Michalovič, P., Mgr.: Náš rozhovor s Milanom Flajžíkom. 1/94
Michalovič, P., Mgr.: Právnik, hudobník alebo politik? 2/94
Michalovič, P., Mgr.: Zvolil si krásu. 5/94
Michálek, A., RNDr.: Charakteristika osídlenia na Záhorí a jeho územná reorganizácia v prvej polovici 20. st.. 3/94
Michálek, A., RNDr.: Prirodzená obnova populačných zdrojov na Záhorí. 6/94
Michálek, A., RNDr.: Veľkostná štruktúra obcí na Záhorí a zmeny sídelnej siete. 5/94
Michálek, A., RNDr.: Vývoj osídlenia Záhorskej nížiny v druhej polovici 20. st. 4/94
Minďáš, M., Mgr.: Kronikárom. 1/94
Minďáš, M., Mgr.: Kronikárom. 2/94
Minďáš, M., Mgr.: Kronikárom. 4/94
Minďáš, M., Mgr.: Kronikárom. 5/94
Minďáš, M.,Mgr.: Výskum vo františkánskom kostole v Skalici /2.čast/. 1/94
Minďáš, M..Mgr.: Výskum vo františkánskom kostole v Skalici /3.čast/. 2/94
Mind’áš,M..Mgr.: Výskum vo františkánskom kostole v Skalici /4.časť/. 3/94
Mindáš,M., Mgr.: Výskum vo františkánskom kostole v Skalici /5.časť/. 5/94
– mz – : Nové publikácie. 3/94
– mz – : Od tradície k súčasnosti. 3/94
– mz – : Oslavy sv. Gorazda v Kútoch. 4/94
– mz – : Výstava ku dňu matiek. 3/94
Náhlik,M.: Koválovec. 3/94
Palkovič,K, PhDr., CSc.: Geografické názvy na Záhorí. 2/94
-pet-: Koválovec 600 ročný. 4/94
-pet-: 4. Skalické dni. 5/94
-pet-: Inštalácia biskupa v Skalici. 5/94
Petrovič.V., Mgr.: Náš rozhovor s Pavlom Proksom, ev.cirkvi a.v. farárom v.v. 6/94
Petrovič.V., Mgr.: Netradičná výstava. 6/94
Petrovič, V., Mgr.: Vývoj cestnej siete na Záhorí. I. 1/94
Petrovič, V., Mgr.: Vývoj cestnej siete na Záhorí. Obdobie Veľkej Moravy. 2/94
Petrovič.V., Mgr.: Vývoj cestnej siete na Záhorí /obdobie od 10. do polovice 13. storočia/. 3/94 Petrovič,V., Mgr.: Vývoj cestnej siete na Záhorí /obdobie od polovice 13. storočia do polovice 16. storočia/. 4/94
Petrovič, V., Mgr.: Vývoj cestnej siete na Záhorí /obdobie od polovice 16. do konca 17. storočia/. 5/94
Petrovič,V., Mgr.: Vývoj cestnej siete na Záhorí. 18. storočie. 8/94
Petrovič, V., Mgr., Viestová. Z., PhDr.: Z dejín obce. 4/94
Č – pm : Nové publikácie. 3/94
– pm -: Seminár v Malackách. 3/94
Pracovníčky ÚA MČ D.N.Ves: U Dr. Ľudmily Kraskovskej. 6/94
Proksa,P.: Niekoľko doplnkov k Michalovi Kútzkemu. 1/94
Proksa,P.: O pobyte Pavla Kyrmezera v Holíči. 2/94
Proksa,P.: Pri storočnici ThDr. Jána Ďuroviča. 8/94
Stankoviansky M. RNDr., CSc.: Vývoj názvu, ohraničenia a vnútorného členenia Záhorskej nížiny. 2/94
Stupavský, J.: Krátke dejiny osídlenia Šaštína – Stráží. I. 1/94
Stupavský J.: Krátke dejiny osídlenia Šaštína – Stráží. II. 2/94
Špaček,J., PhDr.: Druhá zbierka básnika Miroslava Brucka. 1/94 Vančo, M.: Šperky zo skalického pohrebiska na Kopečnici. 6/94
Viestová,Z, PhDr.: Pavel Blaho st. 2/94
Viestová,Z., PhDr.: Petrovič.V., Mgr.: Z dejín obce. 4/94
Zajíček,Š., PhDr.: Desať rokov galérie v Senici. 6/94
Zajíček,Š., PhDr.: Gustáv Mallý a Záhorie. 4/94 .
Zajíček,Š., PhDr.: Majster drotárskeho remesla Ladislav Mikulík vystavuje. 2/94
Zajíček,Š., PhDr.: Náš rozhovor s výtvarníkom Dušanom Grečnerom. 5/94
Zajíček,Š., PhDr.: Umelecké zobrazenie Častkova. 4/94
Č Zajíčková,M., PhDr.: Častkovská výšivkárska tradícia. 4/94
Č Zajičková,M., PhDr.: Čepčenie nevesty. 4/94
Č Zajíčková,M., PhDr.: Dobrý pastier sa narodil. 6/94
Zajičková,M., PhDr.: Ide pani kňažná… 2/94
Zajičková,M., PhDr.: Kútsky pán farár Andrej Radlinský. 3/94
Zajíčková,M., PhDr.: Na Jozefa vo vacovskom väzení. 2/94
Zajíčková,M., PhDr.: Na sená. 4/94
Č Zajíčková,M., PhDr.: Signované návrhy Kataríny Brúderovej. 2/94
Zajíčková,M., PhDr.: Spomienkové podujatie. 1/94
Zemánek,F.: Fašiangy v Štefanove. 1/94
Zlochová,K., RNDr.: Návšteva spoza rieky Moravy. 6/94
Vysvetlivky: Č – príloha čísla 4/94 s profilom obce Častkov