Záhorie č. 5/1994

Vývoj cestnej siete na Záhorí Obdobie od pol. 16. st. do konca 17. storočia Vladimír Petrovič

0
774

RNDr. Anton Michálek: Veľkostná štruktúra obcí na Záhorí a zmeny sídelnej siete
PhDr. Miroslav Juza, Mgr. Peter Juza: Bunkre pri rieke Morave. Obranná línia na slovensko – rakúskej hranici
Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí (obdobie od polovice 16. st. do konca 17. storočia)
Ing. Dušan Janota, CSc.: Ferdiš Juriga
Mgr. Peter Michalovič: Zvolil si krásu /k 100. výročiu od narodenia profesora Karola Plicku/
Mgr. Ľudovít Košík: 425 rokov od založenia obce Mokrý Háj
Mgr. Miroslav Minďáš: Výskum františkánskeho kostola v Skalici /6. časť/
Náš rozhovor s výtvarníkom Dušanom Grečnerom
Jiří Mihal: Nové nálezy terry sigillaty v okrese Senica
Mgr. Miroslav Minďáš: Kronikárom
Rudolf Appel: Dušnice a kostolík sv. Margity v Kopčanoch
PhDr. Vladimír Grigar: Za Rudolfom Appelom
Z dobovej tlače

SPRÁVY
Inštalácia biskupa v Skalici
4. skalické dni

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Chrám Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Stavebné pamiatky Skalice
Spomienka na F.V. Sasinka, Pavla Blahu st., Dr. Ľ. Okánika, J.K. Viktorina (-dra-)
Oreské

OHLASY