Záhorie č. 2/1994

Prírodné pomery okolia obce Plavecký Peter Ján Hrbatý

0
757

RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.: Vývoj názvu ohraničenia a vnútorného členenia Záhorskej nížiny
PhDr. Mária Zajíčková: Na Jozefa vo vacovskom väzení
RNDr. Ján Hrbatý: Prírodné pomery okolia obce Plavecký Peter
Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí
Obdobie Veľkej Moravy
Jozef Stupavský: Krátke dejiny osídlenia Šaštína-Stráží
Mgr. Miroslav Minďáš: Výskum františkánskeho kostola v Skalici /3. časť/
Mgr. Peter Michalovič: Právnik, hudobník alebo politik?
PhDr. Zora Viestová: Pavel Blaho st.
PhDr. Mária Zajíčková: Signované návrhy Kataríny Brúderovej
Mgr. Peter Maťovčík: Menej známy folklorista z Borského Jura
PhDr. Mária Zajíčková: Ide paňi kňažná…
Ludmila Kolaříková: Vzpomínka z dětství na šaštínské cikány
Mgr. Miroslav Minďáš: Kronikárom
PhDr. Viera Drahošová: Julia Domna na minci z Lábu
Doc. PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Geografické názvy na Záhorí
Z dobovej tlače
Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič. DrSc.: Svedkovia dávnej histórie. Názvy záhorských obcí

OHLASY

SPRÁVY
Spomienkové stretnutie
Spomienka na Hynka Bíma
Za Levom Zacharom
Majster drotárskeho remesla Ladislav Mikulík vystavuje (Štefan Zajíček)

Predchádzajúci článokZáhorie č. 1/1994
Ďalší článokZáhorie č. 3/1994