Záhorie č. 6/1994

Náš rozhovor s Pavlom Proksom, farárom v.v. evanjelickej cirvi a.v. "Sám svobody kdo hoden..."

0
680

RNDr. Anton Michálek: Prirodzená obnova populačných zdrojov na Záhorí
Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí (18. storočie)
Martin Vančo: Šperky zo skalického pohrebiska na Kopečnici
MVDr. Pavol Hallon: Prvosienky – najstarší slovenský časopis skalických gymnazistov
Z histórie našich obcí
Jozef Gašpárek: Rovensko
Pavel Proksa: Pri storočnici ThDr. Jána Ďuroviča
Ing. Dušan Janota, CSc.: Básnik Ján Donoval – Tichomír Milkin
Náš rozhovor s Pavlom Proksom, farárom v. v. evanjelickej cirkvi a.v.
PhDr. Štefan Zajíček: Desať rokov galérie v Senici
Z dobovej tlače
Mgr. Peter Michalovič: Na Vánoce, na Vánoce
PhDr. Mária Zajíčková: Dobrý pastier sa narodil…

SPRÁVY
Kostoly a synagógy na slovenskom vidieku (-dra-)
U Dr. Ľudmily Kraskovskej
Návšteva spoza rieky Moravy (Katarína Zlochová)
Netradičná výstava (Vladimír Petrovič)
Spomienkové stretnutie

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Vízum do Európy (-dra-)
Moravský Svätý Ján (-dra-)
Borský Svätý Jur (-dra-)