Záhorie č. 4/1994

Spolok Tatrín a Záhorie Eva Fordinálová

0
686

RNDr. Anton Michálek: Vývoj osídlenia Záhorskej nížiny v druhej polovici 20. storočia
Mgr. Vladimír Petrovič: Vývoj cestnej siete na Záhorí (obdobie od polovice 13. st. do polovice 16. storočia)
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Spolok Tatrín a Záhorie
PhDr. Viera Drahošová: Ignác Juračka
PhDr. Viera Drahošová: Zlatý diadém zo Senice
Profil obce Častkov
PhDr. Štefan Zajíček: Gustáv Mallý a Záhorie
Náš rozhovor s Antonom Srholcom
Z dobovej tlače
Ing. Jozef Hlavatý: Výskum františkánskeho kostola v Skalici /5. časť/
Mgr. Miroslav Minďáš: Kronikárom

SPRÁVY
Veľkomoravská Skalica a jej pohrebisko na Kopečnici (-dra-)
Koválovec 600- ročný (-pet-)
Oslavy sv. Gorazda v Kútoch (-mz-)

Predchádzajúci článokZáhorie č. 3/1994
Ďalší článokZáhorie č. 5/1994