HORECKÝ, Ján Valent (8. 7. 1781 Skalica – 9. 5. 1849 Kremnica)

0
43

Štúdium: Formácia vo františkánskej reholi, filozofia v Kremnici (1803 – 1805), teológia v Hlohovci a v Skalici (1805 – 1808)

Pôsobenie: Konventy Salvatoriánskej provincie (Nižná Šebastová, Stropkov, Beckov, Pruské), exhortátor na rehoľnom gymnáziu v Kremnici (1825 – 1840), profesor na gymnáziu v Žiline (1841 – 1842). Napísal štvordielnu príručku o asketickom spôsobe života s názvom Directorium magistri novitiorum. Pro educanda religiosa iuventute, conscriptum anno 1823 (Usmernenie pre magistra novicov. Na vychovávanie mladých rehoľníkov, napísané v roku 1823).

Literatúra: GAJDOŠ, V. J. Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, 1979, s. 9; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 513.