HOLUBYOVÁ, Mária (24. 6. 1851 Bukovec – 21. 12. 1919 Skalica)

0
61

Štúdium: Škola v Bratislave (do r. 1866)

Spisovateľka, podporovateľka slovenskej tlače v pomatičnom období, autorka zbierky reflexívnej lyriky s národnou a náboženskou tematikou a zbierky náboženských úvah. V roku 1894 vydala zbierku náboženských úvah Svätodušky a v roku 1910 zbierku básní Lístie s podtitulom „verše Sedliačky od rokov 1882.“ Vydala aj prozaické (Deň a noc, 1888) a dramatické dielo (Tá ovečka, 1913) a prispievala do Slovenských pohľadovNárodných novín. Bola dcérou Jána Juraja Boora (1826 – 1879), evanjelického kňaza v Bukovci a v Krajnom, a neterou Michala Boora (pozri vyššie).

Literatúra: Encyklopédia slovenských spisovateľov. Bratislava : Obzor, 1984. s. 202; Slovenský biografický slovník II. Martin : Matica slovenská, 1987. s. 371; ŠIŠMIŠ, M. Po stopách Holubyovcov. Zemianske Podhradie : Obecný úrad, 1996.