Cesta do praveku fotografie a skameneliny zo svetových lokalít

0
1343

Tlačová správa

Názov podujatia: Cesta do praveku
Miesto:                Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, Skalica
Dátum konania:   od 28. februára 2014 do 28. marca 2014
Záhorské múzeum v Skalici prináša svojim návštevníkom výstavu z paleontologickej zbierky Západoslovenského múzea v Trnave pod názvom Cesta do praveku.
Paleontologická zbierka je súčasťou geologickej zbierky Západoslovenského múzea v Trnave a tvorí jej väčšiu časť. Obsahuje okolo 3000 kusov zbierkových pred­metov – fosílií. Fosílie, alebo aj skameneliny, sú zvyšky živočíchov a rastlín z minulých geologických období, ktoré sa zachovali do súčasnosti. Mnohé z týchto rastlín a živočíchov vyhynuli bez potomkov, no niektoré, najmä z mladších období, sa vyskytujú aj v súčasnosti. Vplyvom geologických procesov sa menil vzhľad celej zeme, hlavne rozmiestnenie pevnín a oceánov. V súvislosti s tým sa menila aj klíma, striedali sa obdobia tropické až subtropické s obdobiami podstatne chladnejšími. Vply­vom klimatických zmien sa menila pestrosť fauny a flóry.
Územie dnešného Slovenska bolo niekoľkokrát zalia­te morom. Svedčia o tom mnohé morské skame­ne­liny (ulitníky, žraločie zuby, ježovky, koraly), ktoré sa doteraz v živej podobe vyskytujú v Stredozemnom mori. Na pevnine panovalo subtropické podnebie, žili tu slony, vzhľad krajiny dopĺňali palmy a škoricovníky. Po ústupe morí na konci treťohôr sa postupne podnebie ochladzovalo, rozprestierali sa tu rozsiahle jazerá, na dne ktorých sa usadili ílovité sedimenty so zvyškami rastlín a rýb. V štvrtohorách bolo naše územie pokryté občasným ľadovcom. Z tohto obdobia pochádzajú zvyšky mamutov a srstnatých nosorožcov.
Táto výstava predstavuje návštevníkom vyše 100 zbierkových predmetov doplnených rekonštrukciami a fotografiami skamenelín. Sprístupnená bude do 28. marca 2014 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici.