Bolo u nás more

0
674
 Bolo u nás more
Výstava zo zbierok Západoslovenského múzea v Trnave

Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
9. marec – 6. apríl 2012

Výstava Západoslovenského múzea v Trnave prezentuje exponáty, ktoré pochádzajú z obdobia mlad­ších treťohôr (miocén) – eggenburg (22 miliónov rokov) a baden (17 miliónov rokov). Slovensko je bohaté na skameneliny z tohto obdobia, časť jeho územia bola vtedy pod hladinou mora. Na výstave sú prezentované zvyšky morských orga­niz­mov z lokalít Dubová, Devínska Nová Ves, Devín, Rohož­ník, Trenč, Mučín, Horovce a Trstín. Okrem skame­nelín sú na výstave aj recentné (súčasne žijúce) schránky mor­ských ulitníkov a koraly, ktoré žijú v rôznych moriach sveta.
Kurátor výstavy RNDr. Miroslav Hornáček, odborný pracovník Západoslovenského múzea v Trnave vybral vzorky skamenelín zo spomínaných loka­­lít a porovnal so súčasnými schránkami živočíchov.Výstava je doplnená farebnými i čiernobielymi foto­grafiami. Prvá skupina predstavuje zväčša spomínané lokality v období ich ťažby (približne od r. 1988 do r. 2004). Druhú tvoria fotografie zobrazujúce niekoľkonásobne zväčšené, no v sku­točnosti miniatúrne ulitníky, lastúrniky, machovky, koraly a pod. (niektoré z nich merajú len okolo 1-2 mm).
Predchádzajúci článokFašiangy v Strání
Ďalší článokŽivot bobra výstava