nedeľa, 5 februára, 2023
Úvod Autori Príspevky od Andrej Hollý

Andrej Hollý

576 PRÍSPEVKOV 0 KOMENTÁRE

Rodný dom Jána Hollého

0

Rodný dom Jána Hollého v Borskom Mikuláši. Expozícia s autentickým dobovým zariadením dokumentuje prostredie, v ktorom sa básnik narodil, kde prežíval detstvo a kam sa vracal ako študent a kňaz. V parčíku pri vchode je umiestnená socha básnika od Jána Koniarka. Objekt je kultúrnou pamiatkou.

Návštevy treba vopred dohodnúť na Obecnom úrade v Borskom Mikuláši, Mgr. Oľga Cintulová na tel. č. +421 (0)34 6595138, email olga.cintulova@borskymikulas.sk.
Vstup voľný.

rodný dom J. Hollého - expozíciarodný dom J. Hollého - expozícia

rodný dom J. Hollého - expozícia rodný dom J. Hollého - wxpozícia

Stála expozícia Záhorského múzea

0

Pri príležitosti storočnice múzea bola v septembri 2005 v obnovených priestoroch otvorená nová stála expozícia Záhorského múzea.
Pôvodné priestory na poschodí, určené už od roku 1905 pre múzeum, koncipoval architekt Dušan Jurkovič ako ilúziu ľudového domu so sieňou a izbou, architektonicky dotvorenou vyrezávaným stredovým pilierom a bohato zdobeným stropom. Tieto boli ponechané bez podstatných zmien.
V prvej – vstupnej časti je umiestnená veľkoplošná mapa Záhoria a znaky 85 záhorských miest a obcí.
Druhá časť tzv. blahovská izba je venovaná zakladateľovi múzea Dr. Pavlovi Blahovi , kde je umiestnená aj Blahova pôvodná zbierka západoslovenských džbánkarských výrobkov z konca 17. až 19. storočia a kolekcia holíčskej fajansy i kameniny.
Ďalšia časť expozície začína priestorom, zariadeným ako salón sestier Jurkovičových, spolupracovníčok Dr. Pavla Blahu pri zriadení „skalického výšivkárskeho družstva“, v ktorom malo toto družstvo svoje sídlo od svojho vzniku v roku 1910 až do roku 1919.
Národopisnú časť uzatvára priestor venovaný špecifikám roľníckeho hospodárenia na Záhorí; tradíciám vinohradníctva v skalickom rajóne, poľnohospodárskej a domáckej výrobe, dokumentovanej výrobou konopného plátna, povrazov a oleja.
Archeologická časť sa venuje archeologickému výskumu na Záhorí a jeho výsledkom, je dokladom jednotlivých fáz osídlenia. Rozdelené sú do troch úsekov : Doba kameňa, Doba kovu a Na úsvite dejín.
Historická časť expozície podáva historický obraz Záhoria a jeho členenie na jednotlivé panstvá. Pozornosť je venovaná Skalici ako slobodnému kráľovskému mestu, pokračuje témou Habáni na Záhorí a Náboženský život s dokumentáciou reholí a pútnických miest v regióne.
Rozsiahlu tému predstavujú historické remeslá a cechy, podnikateľské aktivity šľachty na Záhorí, kde hlavná pozornosť je upriamená predovšetkým na Františka Lotrinského a Pálffyovcov, záverečnú časť tvorí priblíženie tlačiarenskej a družstevnej tradície, predovšetkým škarniclovsko-teslíkovskej tlačiarni a zakladateľovi prvého družstva Samuelovi Jurkovičovi zo Sobotišťa.

Plán výstav na rok 2007

0
Vladimír Suchánek:  Scénografia 1962 – 2004
v spolupráci so Záhorskou galériou Senica
24. november 2006 – 31. január 2007

Helena Bezáková: Divadelný kostým
v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava a Záhorskou galériou Senica
2. február – 9. marec 2007

VI. trienále poslucháčov výtvarných škôl
v spolupráci so Záhorskou galériou Senica a FA STU Bratislava
20. apríl – 3. jún 2007

AMFO 2007 – 11. ročník súťažnej prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja
v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici
8. jún – 8. júl 2007

Insita z Kovačice
v spolupráci s Galériou insitného umenia v Kovačici
13. júl – 31. júl 2007

Jozef Kalka: Kopanice 80. roky
3. august – 7. september 2007

Edita Balážová: Imaginácie
14. september – 14. október 2007

Markus Springer: Hohenaumarch – Protipohľad
v spolupráci s Múzeom Hohenau an der March
26. október (vernisáž)– 2. december (finisáž) 2007

Marta Filová: Drôtený šperk
6. december 2007 – 31. január 2008

Vydavateľstvo Lúč – prezentácia edičnej činnosti
7. december 2007 – 31. január 2008

Výstavy v cudzích výstavných priestoroch

Agrokomplex Nitra 2007
v spolupráci s TTSK Trnava
výstavisko Agrokomplex Nitra
16. august – 20. august 2007

Třebíz ve fotografii Pavla Vychodila
v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Slaném
14. september – 29. september 2007

Mosty Pomoravia
v spolupráci s Múzeom Hohenau an der March
Malacky, Mestské centrum kultúry
13. apríl – 2. máj 2007

Trnavský región – križovatka kultúr
v spolupráci všetkých múzeí TTSK
Slovenský inštitút, Budapešť
5. november – 8. november 2007

Dr. Pavel Blaho 1867 – 1927
Dom kultúry Skalica
6. november 2007

Brücken im Marchland – Mosty Pomoravia
v spolupráci s Múzeom Hohenau an der March
Angern, Rakúsko
14. september – 21.september 2007

Zborník Záhorského múzea 7

0

(2014, 255 s., 8,- €)

Skaličan – 50 rokov folklórneho súboru

0

(monografia, 2004, 190 s.,9,- €)

Eva Fordinálová: Mystika Záhoria

0

(básne a zamyslenia, 2013, 81 s., 5,- €)

Zborník Záhorského múzea v Skalici 6.

0

(zborník, 2011, 203 s., 7,- € )

Zborník Záhorského múzea v Skalici 5.

0

(zborník, 2009, 141 s., 5,- €)

Vladimír Morávek: Rezbárske dielo

0

(katalóg, 2008, 55 s., 8,- € )

Eva Fordinálová: Vôňa Záhoria

0

(zbierka poézie, druhé rozšírené vydanie, 2008, 92 s., 3,- €)