Eva Fordinálová: Vôňa Záhoria

0
48

(zbierka poézie, druhé rozšírené vydanie, 2008, 92 s., 3,- €)