Plán výstav na rok 2007

0
667
Vladimír Suchánek:  Scénografia 1962 – 2004
v spolupráci so Záhorskou galériou Senica
24. november 2006 – 31. január 2007

Helena Bezáková: Divadelný kostým
v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava a Záhorskou galériou Senica
2. február – 9. marec 2007

VI. trienále poslucháčov výtvarných škôl
v spolupráci so Záhorskou galériou Senica a FA STU Bratislava
20. apríl – 3. jún 2007

AMFO 2007 – 11. ročník súťažnej prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja
v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici
8. jún – 8. júl 2007

Insita z Kovačice
v spolupráci s Galériou insitného umenia v Kovačici
13. júl – 31. júl 2007

Jozef Kalka: Kopanice 80. roky
3. august – 7. september 2007

Edita Balážová: Imaginácie
14. september – 14. október 2007

Markus Springer: Hohenaumarch – Protipohľad
v spolupráci s Múzeom Hohenau an der March
26. október (vernisáž)– 2. december (finisáž) 2007

Marta Filová: Drôtený šperk
6. december 2007 – 31. január 2008

Vydavateľstvo Lúč – prezentácia edičnej činnosti
7. december 2007 – 31. január 2008

Výstavy v cudzích výstavných priestoroch

Agrokomplex Nitra 2007
v spolupráci s TTSK Trnava
výstavisko Agrokomplex Nitra
16. august – 20. august 2007

Třebíz ve fotografii Pavla Vychodila
v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Slaném
14. september – 29. september 2007

Mosty Pomoravia
v spolupráci s Múzeom Hohenau an der March
Malacky, Mestské centrum kultúry
13. apríl – 2. máj 2007

Trnavský región – križovatka kultúr
v spolupráci všetkých múzeí TTSK
Slovenský inštitút, Budapešť
5. november – 8. november 2007

Dr. Pavel Blaho 1867 – 1927
Dom kultúry Skalica
6. november 2007

Brücken im Marchland – Mosty Pomoravia
v spolupráci s Múzeom Hohenau an der March
Angern, Rakúsko
14. september – 21.september 2007