Anjel pre vás

0
177

Chceme sa s Vami podeliť o báseň, ktorú k vianočnému želaniu časopisu Záhorie pripojil spisovateľ Milan Zelinka z Humenného.

Milan Zelinka:  Anjel

Raz dobrý anjel priniesol mi zvesť
o láske v našom rozvadenom svete
a ja som sa dal jeho hlasom viesť
a vnímal všetko, čo je ľuďom sväté.

A moja duša túžbou nesená
hladila dlho jeho zlaté vlasy,
mysliac len na tých, ktorí bez mena
vytvoriť vedia toľko živej krásy.

Vy vzácni ľudia, láskou vedení,
anjeli naši, iba srdcom známi,
ach, ako viete vedou, umením,
milovať život a byť stále s nami!

Výtvarné stvárnenie anjela: Mgr. Ing. Gizela Karandyšovská