AMFO 2017 – 21. ročník krajskej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja

0
830

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské osvetové stredisko v Senici
Záhorské múzeum v Skalici

Tlačová správa

Názov podujatiaAMFO 2017 – súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja
Miesto:                 Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:    vernisáž v piatok 9. júna 2017 o 16.00 hod.
                              výstava potrvá do 2. júla 2017

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom už 21. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2017“. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2017.
Poslaním krajskej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania, a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku. Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.
Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku.
Do tohtoročného 21. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2017 postúpilo 51 autorov – fotografov Trnavského kraja s 227 fotografickými prácami. Z toho v skupine autori nad 21 rokov 70 čiernobielych fotografií, 86 farebných fotografií a 9 multimediálnych prezentácií od 39 autorov. V skupine autori od 16 do 21 rokov 27 čiernobielych a 13 farebných fotografií od 8 autorov, v skupine autori do 16 rokov spolu 6 čiernobielych a 16 farebných fotografií od 4 autorov. Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy MgA. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania.
Slávnostné otvorenie výstavy, s kultúrnym programom, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutoční 9. júna 2017 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu v Skalici. Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 14.00 hod. odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty. Výstava je sprístupnená verejnosti do 2. júla 2017 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici.
Tohtoročný 21. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2017 sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, Trnavského samosprávneho kraja a Jednoty COOP Senica.

Viera Juríčková
ZOS Senica

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

AUTORI NAD 21 ROKOV

Čiernobiela fotografia

  1. miesto: Viliam Procházka, Trnava: Dážď 2. – 4.
  2. miesto: Juraj Marec, Trnava: Salaš I. – IV.
  3. miesto: Roman Tibenský, Piešťany: Spomienky I. – XI.

Čestné uznanie:
Milan Marônek, Trnava:  Highway to Heaven (Nebeská diaľnica), The Two Towers
(Dve veže), Greetings from the Future (Pozdrav z budúcnosti)
Stanislav Fehér, Skalica:  Vzlínanie, Na druhej strane
Karol Belas, Piešťany:     Pod stromom I. – III.
Lucia Kuklišová, Senica: Materstvo I., II.

Farebná fotografia

  1. miesto: Stanislav Fehér, Skalica: Constance, Eva, Desiré, Na prahu, Za prahom
  2. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica: Splynutie s abstrakciou, Pocta umelcovi
  3. miesto: Magda Vrábelová, Galanta: Misterioso 1. – 4.
  4. miesto: Katarína Cinová, UCM Trnava: Love’s secret I., II., Medúza, Zaslepená/Blinded

Čestné uznanie:
Beáta Machajdová, Vlčkovce: Ľadovcová brána, Ľadovec
Matúš Benian, Galanta:           Zber medu I., II., IV.
Marian Holenka, Častkov:      Apokalypsa na rybníku I., III., V.
Ján Ševeček, Trnava:              Miešanie svetiel a pohybu II., III., IV.

AUTORI OD 16 DO 21 ROKOV
Čiernobiela fotografia

Cena:
Petra Bašnáková, Chtelnica: Človek – osobnosť I. – IV., Vnútro človeka I., II., Pohľad do
budúcna IV.

Čestné uznanie:
Lenka Janíčková, Trnava:   Mestá v ľuďoch I. – III., Objekt a prostredie I., II.,
Svetlá a tiene mesta I.
Viktória Suchánová, Trstín: Múza, Medzi štyrmi očami

Farebná fotografia
Cena:
Hana Ševčíková, Senica: V obraze, Portrét I., Pastelové, Klietkový chov

Čestné uznanie:
Petra Bašnáková, Chtelnica: ECHOES I. – IV.

AUTORI DO 16 ROKOV

Čiernobiela fotografia
Cena:
Timea Hargašová, Hlohovec: Jeseň II. – IV.

Farebná fotografia
Cena:
Filip Kalka, Koválov: Motorkárka I., II., Ekológia I., II., Kvety I., II., Domček pre červíka,
Bez názvu, Pred večerou

Čestné uznanie:
Anna Prokešová, Senica:       Zmorená životom, Cestou, necestou
Olívia Vaszká, Horná Potôň: Menu – u pavúkov mucha, Modráčik únikový, Križiak obyčajný

Multimediálna prezentácia

Ceny bez určenia poradia:
Ernest Koppon, Vrbové:     Akatist
Milan Marônek, Trnava:     Souvenir of China
Ľubomír Švec, Koválovec: Odovzdávanie hasičského auta

Čestné uznanie:
Peter Babka, Biely Kostol: Pamäť fotografie
Michal Krištof, Senica:      Bratislava
Karol Križan, Trnava:        Bitka o Bratislavu

Odborná porota
MgA. František TOMÍK, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg, predseda
Mgr. Rudolf LENDEL, umelecký fotograf a dlhoročný pedagóg, člen
doc. MgA. Jozef SEDLÁK, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg, člen

Vystavujúci autori

Autori nad 21 rokov

Peter BABKA, Biely Kostol
Štefan BALÁŽ, Galanta
Karol BELAS, Piešťany
Matúš BENIAN, Galanta
Katarína CINOVÁ, UCM Trnava
Stanislav FEHÉR, Skalica
Ladislav GYÖRÖG, Dolné Saliby
Marian HOLENKA, Častkov
Ľubomír JARÁBEK, Senica
Ladislav KERTÉSZ, Kútniky
Ernest KOPPON, Vrbové
Michal KRIŠTOF, Senica
Karol KRIŽAN, Trnava
Lucia KUKLIŠOVÁ, Senica
Jaroslav KÜHTREIBER, Záhorie
Vladimír LUŽINSKÝ,  Chtelnica
Beáta MACHAJDOVÁ, Vlčkovce
Juraj MAREC, Trnava
Lujza MAREČKOVÁ, Senica
Milan MARÔNEK, Trnava
Gabriel MEGÖ, Galanta
Gabriel MOLNÁR, Dunajská Streda
Július NAGY, Dunajská Streda
Michal OVEČKA, Štefanov
Roland PAPP, Diakovce
Viliam PROCHÁZKA, Trnava
Rudolf PUSS, Šamorín
Dušan RAFAJ, Trnava
Jiří SVOBODA, Trnava
Elena ŠELIGOVÁ, Senica
Ján ŠEVEČEK,Trnava
Ľubomír ŠVEC, Koválovec
Roman TIBENSKÝ, Piešťany
Tomáš TÓBIK, Senica
Yvet TÓTH, Častkov
Magda VRÁBELOVÁ, Galanta
Peter VRÁBLIK, Trnava
Július VONTSZEMÜ, Dunajská Streda

Autori 16-21 rokov
Petra BAŠNÁKOVÁ, Chtelnica
Timea BARCZIOVÁ, Ohrady
Lenka JANÍČKOVÁ, Trnava
Barbora JURČOVÁ, Trnava
Kitti KATONA, Kostolné Kračany
Viktória SUCHÁNOVÁ, Trstín
Hana ŠEVČÍKOVÁ, Senica
Dóra TILAJCSÍKOVÁ, Vrakúň

Autori do 16 rokov
Timea HARGAŠOVÁ, Hlohovec
Filip KALKA, Koválov
Anna PROKEŠOVÁ, Senica
Olívia VASZKÁ, Horná Potôň

Zoznam súťažných multimediálnych prezentácií 
Peter Babka: Pamäť fotografie
Ernest Koppon : Akatist
Karol Križan : Bitka o Bratislavu
Milan Marônek : Souvenir of China
Michal Krištof : Bratislava
Ľubomír Švec : Odovzdávanie hasičského auta