DOLEŽAL, Augustín (27. 3. 1737 Skalica – 23. 3. 1802 Sučany)

0
57

Štúdium: Kremnica, Poprad, Banská Bystrica (1750 – 1754), Modra, Bratislava, univerzita v Altdorfe v Nemecku (1760)

Pôsobenie: Rektor a učiteľ v Necpaloch (1762), evanjelický farár v Hybiach (1767) a v Sučanoch (1783)

Náboženský spisovateľ, učiteľ, evanjelický kňaz. Autor veršovanej dialogickej skladby Pamětná celému světu tragoedia (1791), ktorú písal ako dielo teologické a filozofické s didakticko-výchovnou a zábavnou funkciou.

Literatúra: BUCHTA, J., SLOBODA, J., VIESTOVÁ, Z. et al. Skalica v minulosti a dnes. Bratislava : Obzor, 1968. s. 322-323; FORDINÁLOVÁ, E. Stretnutie so starším pánom: alebo tragédia Augustína Doležala. Martin : Osveta, 1993; Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986, s. 488.