DOHNÁNY (Dohnáni), Mikuláš (28. 11. 1824 Dolné Držkovce – 2. 6. 1852 Trnava)

0
96
Dohnány Mikuláš

Štúdium: Lýceum v Bratislave (od roku 1840) a v Levoči (1844 – 1846)

Pôsobenie: Vychovávateľ v Bytči (1846) a v rodine G. Szemereho v Levoči (1847 – 1848), správca Jednoty mládeže slovenskej a redaktor rukopisného zábavníka Považje, poručík slovenského dobrovoľníckeho zboru (1849), redaktor Slovenských pohľadov v Skalici (od roku 1851)

Redaktor, historik, spisovateľ. Prispieval do Slovenských novín, Orla tatranského, Nitry, napísal knihu o povstaní z roku 1848 História povstania slovenského (1850), písal i poéziu (Dumy), teoretické diela (Slovo o dramate slovenskom) a prekladal zo svetovej poézie.

Literatúra: CHMEL, R. Mikuláš Dohnány – život a dielo. In Slovenská literatúra, 1967. č. 14, s. 241-259; MRLIAN, O. Mikuláš Dohnány v redakcii Slovenských pohľadov. In Litteraria, 1958, č. 1, s. 103-118; Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 486.