AMFO 2015

0
1582

Tlačová správa

Názov podujatia:          AMFO 2015 – súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja
Miesto:                        Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania:            štvrtok 11. júna 2015 o 16.00 hod.
                                   výstava potrvá do 5. júla 2015 

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom už 19. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2015.
Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže  a následne do celoštátneho kola súťaže.
Poslaním krajskej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji; verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho  regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku; odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.
Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: dospelých autorov – nad 21 rokov, autorov od 16 do 21 rokov a  autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategórii: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií. Tiež bola v tomto roku vyhlásené NOC  tematická kategória, a to Rodina.
Do tohtoročného 19. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2015 postúpilo 54 autorov – fotografov Trnavského kraja s 264 fotografickými prácami. Z toho v skupine autori nad 21 rokov 60 čiernobielych fotografií, 107 farebných fotografií a 3 multimediálne prezentácie od 37 autorov. V skupine autori od 16 do 21 rokov 26 čiernobielych fotografií, 24 farebných od 12 autorov, v skupine autori do 16 rokov 4 čiernobiele, 10 farebných fotografií od 5 autorov. V tematickej kategórii Rodina to bolo 21 čiernobielych a 9 farebných fotografií od 5 autorov.
Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. art. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorá rozhodla o výsledkoch, postupe do celoštátneho kola a zostavila výstavnú kolekciu fotografických prác.

Viera Juríčková
ZOS Senica

AMFO 2015 – 19. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ VÝSTAVY NEPROFESIONÁLNEJ FOTOGRAFICKEJ TVORBY TRNAVSKÉHO KRAJA

AUTORI NAD 21 ROKOV

Čiernobiela fotografia
1. miesto : Zuzana Horváthová, Hlohovec: Spevy z druhej strany 1. – 8.
2. miesto : Marián Rafaja, Senica: Svetlá mesta III., IV., V.
3. miesto : Viliam Procházka, Trnava: Žena … objavovaná, Žena … nepoznaná

Čestné uznanie
Tomáš Tóbik, Senica: Horská dráha, Dotyk, Ihly
Ivan Krajčovič, Cífer: Nikto nie je iný, všetci sme si rovní 1. – 8.
Karol Belas, Piešťany: Letná rieka, Svadobčania, Dve sestry, Na ceste

Farebná fotografia
1. miesto : Zuzana Horváthová, Hlohovec: Festivalové formácie 1. – 6.
2. miesto : Ľubomír Jarábek, Senica: Úctyhodní ľudia I. – III.
3. miesto : Karol Belas, Piešťany: Ranná impresia, Rýchle šípy, Odraz

Čestné uznanie
Ján Galo, Piešťany: Všade bola hmla
Viliam Procházka,Trnava: V bezpečí
Ernest Szarka, Šamorín: Strážca jazera

Multimediálna prezentácia 

Ceny bez určenia poradia
Peter Babka, Biely Kostol: Neskutočné parádnice
Veronika Bahnová, Smolenice: Melódia podzemia
Cyril Grebečí, Dechtice: Goraľu …

AUTORI OD 16 DO 21 ROKOV
Čiernobiela fotografia
Cena
Lujza Marečková, Senica : Dohraté I. – II., Pokoj na dedine I. – II.

Čestné uznanie
Frederik Marhavý, Suchá nad Parnou: Exit 1. – 3.
Petra Bašnáková, Chtelnica: Pohľad do budúcna 2., Invázia
Silvia Ochránková, Hlboké: Staré zvyky, Autoportrét

Farebná fotografia
Cena
Lukáš Procházka, Dunajská Streda: Samota 1., 2., 5.

Čestné uznanie:
Peter Kántor, Dunajská Streda: Tok času
Dominika Bočková, Trnava: Hra s farbami 1. – 3.

AUTORI DO 16 ROKOV
Čiernobiela fotografia
Cena
Karolina Cséfalvayová, Šamorín: Sedliacky chlapec, Nezbednica

Farebná fotografia
Cena
Samuel Gubi, Trnava: Obdiv, Stopy svetla 5.

Čestné uznanie:
Viktória Suchánová, Trstín: Just a dream, Spomienky

TEMATICKÁ KATEGÓRIA RODINA
Cena
Peter Babka, Biely Kostol: Pamäť fotografie 1. – 6.

Čestné uznanie
Ľubomír Švec, Koválovec: cyklus Starenky: Zahráme si basketbal, Po chvíli to vzdávam,
Hrať budem asi sám, Selfie
Karol Belas, Piešťany: Záhrada starého otca 1. – 3., 7. – 9.

ODBORNÁ POROTA
Mgr. Art. František TOMÍK, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg, predseda
Mgr. Rudolf LENDEL, umelecký fotograf a dlhoročný pedagóg, člen
doc. MgA. Jozef SEDLÁK, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg, člen

Predchádzajúci článokDeň otvorených dverí
Ďalší článokFestival múzeí Slovenska 2015