Buď ako Jurkovič – Ukončené

0
295

UPOZORNENIE! Výstava bola ukončená a vzdelávací program už neprebieha.

V rámci múzejnej pedagogiky sme pripravili nový vzdelávací program k výstave Dušan Jurkovič a Skalica určený starších žiakov a študentov stredných škôl „Buď ako Jurkovič“.
Prostredníctvom tematických okruhov výstavy sa žiaci a študenti zoznámia s kľúčovými udalosťami prvých troch desaťročí 20. storočia. Ďalej si v programe pripomenieme dva architektonické a výtvarné štýly secesiu a funkcionalizmus, ktoré pôsobili na Jurkovičovu tvorbu. 

Vzdelávacia oblasť človek a spoločnosť, kultúra a umenie, človek a svet práce. Dejepis a výtvarná výchova, estetika a ďalšie prierezové témy.