Žili v Skalici – Ján Blaha, Miroslav Sylla (výzva)

0
513

Záhorské múzeum v Skalici pripravuje výstavu Žili v Skalici, ktorou chce predstavovať  ľudí, ktorí v Skalici žili, pracovali, zanechali stopy a urobili niečo pre druhých. Nestáli vo vedúcich pozíciách, nemali vždy ideálne podmienky, ale žili svojimi povolaniami a záujmom, ktorými obohacovali svoje okolie.

Výstava, ktorá sa bude konať v termíne od 7. júla do 20. augusta 2017 v múzejných výstavných priestoroch, bude venovaná Jánovi Blahovi a Miroslavovi Syllovi.

Ján Blaha (1891 – 1975), tesár, rezbár

Narodil sa, prevažnú väčšinu života žil a pochovaný je v Skalici. Bol technicky zdatným tesárom, navrhoval a realizoval rôzne zariadenia a pomôcky pre domácnosť, venoval sa tiež stolárskym prácam. Zostrojil a viedol stavbu lešení pri oprave skalických kostolov a vyťahovaní zvonov. Vyrezal bohato zdobený ústredný kríž na katolíckom cintoríne a kríž vo vinohradníckej oblasti Propaste.

Vyrezal množstvo drevených reliéfnych tabúľ s námetmi najčastejšie z vinohradníckeho prostredia, ktoré si ľudia objednávali ako dary a umiestňovali vo svojich búdach. Reliéfy dopĺňal veršíkmi, venovaniami. Obľube sa tešili drevené plastiky skalickej rotundy a vinohradníckych súdkov na stojane, ktoré vyrábal vo väčších množstvách a variantoch.

Miroslav Sylla (1887 Kostelec nad Labem – 1979 Brandýs nad Labem), maliar, pedagóg

V roku 1919 nastúpil ako pedagóg na skalické gymnázium Miroslav Sylla, maliar s umeleckým vzdelaním. Popri pedagogickej činnosti sa aktívne zapájal do spolkového a spoločenského života v Skalici, v TJ Sokol bol autorom výzdoby novej sokolovne, robil grafické práce pre tlačiareň Teslíkovcov, naprojektoval dve vilky na Hollého ulici pre svoju rodinu a rodinu Jaroslava Zmítka, nacvičoval divadlá a s manželkou – maliarkou Svatavou Syllovou navrhovali kulisy. Vo vlastnej tvorbe sa venoval realisticky stvárneným ľudovým motívom z moravsko-slovenského pomedzia, duchovným námetom, krajinomaľbe. Bol členom Spolku výtvarných umelcov Marold a Umeleckej besedy slovenskej i českej. V roku 1939 musel odísť z pedagogických služieb a odišiel i zo Skalice.

Zámerom je vytvoriť v budúcnosti i voľné pokračovanie výstavy, preto radi privítame námety na ďalšie.

Obraciame sa na Vás s prosbou o zapožičanie Jánom Blahom a Miroslavom Syllom vytvorených prác, privítame informácie o nich a s nimi súvisiace fotografie, dokumentáciu.

Kontakt:

Záhorské múzeum v Skalici
Námestie slobody 13
909 01 Skalica

tel: +421 (0)34/664 4230
+421 (0)34/664 4253
mail: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
zahorskemuzeum@zupa-tt.sk
web: www.zahorskemuzeum.sk

Kontaktné osoby: PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka; Mgr. Róbert Svíba, vedúci oddelenia zbierok