Výstava Ľudový odev na Záhorí v Kútoch

0
90

Výstava bude súčasťou už tradičných Kúcanských hodov: